12 сард АНУ-ын инфляци 7 хувьд хүрсэн нь 1982 оноос хойших хамгийн өндөр үзүүлэлт боллоо

АНУ-ын инфляци тахал өвчнөөс үүдэлтэй эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдал, эдийн засгийг дэмжих зорилготой урамшуулал зэргээс үүдэн эдийн засагчдын төсөөлж байсанчлан өнгөрсөн 40 жилийн хугацаан дахь хамгийн өндөр түвшинд буюу 7%-д хүрсэн бөгөөд сүүлийн 12 сард хамгийн хурдацтай өссөн байна. Лхагва гарагт Хөдөлмөрийн яамнаас хэрэглээний үнийн индекс (ХҮИ) өнгөрсөн сард 11-р сартай харьцуулахад 0.5%, 2020 оны […]