ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ

💹03-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 ...

💹03-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 ...

💹03-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр энгийн арилжаагаар 41 ...

💹2021.03.18 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2021 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр энгийн арилжаагаар 43 хувьцаат компанийн 894,404,215.53 төгрөгийн...

💹2021.03.17 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 хувьцаат компанийн 799,412,668.44 төгрөгийн...

💹03-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 ...

💹03-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 ...

💹03-Р САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2021 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр энгийн арилжаагаар 39 хувьцаат компанийн 445,484,049.83 төгрөг...

📌ТАВАН ТОЛГОЙ ХК 18.8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА.

"Таван толгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 3-р сарын 04-ний өдрийн №08/21 тоот тогтоо...

💹03-Р САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 ...

📌ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БОЛОХ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2020 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 7,842 Буюу 88.4% нь олон нийтэд хувьцаагаа санал болгосон ББСБ-уудын хувьц...

💹03-Р САРЫН 09-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 09-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдөр энгийн арилжаагаар 45...

💹03-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 ...

💹03-Р САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдөр энгийн арилжаагаар 41...

💹03-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр энгийн арилжаагаар 43 ...

💹03-Р САРЫН 01-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

03-Р САРЫН 01-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр энгийн арилжаагаар 43...

📌ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДАД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

Монголын даатгалын салбарын нийт актив 382.07 тэрбум бөгөөд даатгалын компаниуд иргэд ба байгууллагы...

💹02-Р САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр энгийн арилжаагаар 4...

📌”Сүү” ХК ЦЭВЭР АШГААС НЭГЖ ХУВЬЦААНД 7.36 ТӨГРӨГ БУЮУ НИЙТ 2,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ ТАРААНА.

"Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 2-р сарын 18-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор 2020 оны...

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 3,5 ИХ НАЯД ₮ ХҮРЭЭД БАЙНА

2021 гарсанаар Монголын Хөрөнгийн Биржийн зах зээлийн үнэлгээ 14  гаруй хувиар өсөж 3,5 их наяд ₮ хү...

📌”Инвескор ББСБ” ХК НЭГЖ ХУВЬЦААНД 17.00 ТӨГРӨГ БУЮУ НИЙТ 1.2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ ТАРААНА.

"Инвескор ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 2-р сарын 19-ны өдрийн № А/04-Т тоот то...

💹02-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар 42...

📌АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ард санхүүгийн нэгдлийн хувьцааны ханш он гарсаар 302% өсжээ. 2021 он гарснаас хойш Ард санхүүгий...

💹02-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр энгийн арилжаагаар 50...

📌ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ИДЭВХИ, ХАНШИЙН ӨСӨЛТ

Гэр гэртээ сайхан шинэлсэн үү? Та бүхэн минь "Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор дэлхий дахинаа эд...

💹02-Р САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр энгийн арилжаагаар 5...

📌НОГДОЛ АШИГ ТАРААХГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭР ГАРГАСАН КОМПАНИУД

Компанийн тухай хуулийн 46.5-д заасны дагуу нээлттэй хувьцаат компаниуд ногдол ашиг тараах эсэх шийд...

📌МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК 1.87 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА.

Мандал даатгал 2020 оны санхүүгийн тайлангаа танилцуулаад байгаа бөгөөд 2020 онд 4.58 тэрбум төгрөги...

📌ТОП 20 ИНДЕКС 2021 ОН ГАРСНААС ХОЙШ ДӨЧИН ЗУРГААН ХУВИАР ӨСӨӨД БАЙНА.

Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП 20 индекс 2020 оны дунд үед цар тахлын улмаас уналтад орж 15’914 хүрч...

“УЛААНБААТАР БҮК” КОМПАНИ НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн “Улаанбаатар БҮК” ХК  ТУЗ-ийн  хурлаар нь 2021 оны 2-р сарын 09-...

📌ТҮМЭН ШУВУУТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ АШГИЙН 40%- ИЙГ НОГДОЛ АШИГТ ХУВААРИЛНА.

"Түмэн шувуут” ХК 2020 онд нийт 4 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр ...

2021.02.18 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр энгийн арилжаагаар 51...

📌”МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК ХУВЬЦААНЫ ҮНИЙН ӨСӨЛТ

Мандал даатгал ХК хувьцааны ханш нэг өдрийн дотор 14.98% -ийн өсөлт үзүүлээд байна. Мандал даатга...

2021.02.17 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр энгийн арилжаагаар 56...

📌АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

АПУ ХК (MSE:APU) – ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 2 сарын 15-ны өдрийн шийдвэрээр тус компа...

2021.02.16 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр энгийн арилжаагаар 42...

2021.02.15 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр энгийн арилжаагаар 47...

2021.02.04 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

2021.02.03 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 03-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр энгийн арилжаагаар 40...

2021.02.02 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

02-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр энгийн арилжаагаар 32...

2021.02.01 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр энгийн арилжаагаар 42 хувьцаат компанийн 849,742,675 төгрөгийн ...

2021.01.29 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

2021.01.28 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр энгийн арилжаагаар 35...

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП-20 ИНДЕКС БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн ...

2021.01.26 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар 37...

2021.01.25 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр энгийн арилжаагаар 34...

2021.01.21 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

2021.01.20 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр энгийн арилжаагаар 33...

2021.01.19 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

2021.01.18 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр энгийн арилжаагаар 35 хувьцаат компанийн 846,208,314.25 төгрөгий...

МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 30 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА

1991 ОНЫ 1 САРЫН 18 -НД МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАЖ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН Э...

2021.01.14 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

2021.01.13 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр энгийн арилжаагаар 31...

2021.01.12 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр энгийн арилжаагаар 34 ...

2021.01.11 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр энгийн арилжаагаар 33...

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦСОН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИД ТЭРГҮҮЛЛЭЭ

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сары...

2021.01.08 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 08-ны өдөр энгийн арилжаагаар 31 ...

2021.01.07 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдөр энгийн арилжаагаар 35 ...

2021.01.06 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдөр энгийн арилжаагаар 27 ху...

2021.01.05 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдөр энгийн арилжаагаар 31 ...

“Kincora Copper” Ltd Монголд алтны өндөр агуулга илрүүлсний дараа хувьцааных нь ханш өсөв

“Kincora Copper” компани Монгол дахь “West Fox” хэтийн төлөв бүхий талбайд алтны шинэ эрдэсжилт ...

2020 ОНЫ СҮҮЛИЙН ӨДӨР 31-НИЙ БАЙДЛААР 26 ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШ ӨСЧЭЭ

2020 оны арванхоёрдугаар сарын 31-ний өдөр энгийн арилжаагаар 34 хувьцаат компанийн 301,677,916....

2021.01.04 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

01-Р САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдөр энгийн арилжаагаар 37...

2020.12.31 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 31-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

2020.12.30 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар 43...

2020.12.28 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр энгийн арилжаагаар 35...

2020.12.25 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр энгийн арилжаагаар 36 х...

2020.12.24 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр энгийн арилжаагаар 3...

MSE:LEND “ЛЭНДМН ББСБ” ХК ХУВЬЦААГАА ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАЖ АВАХ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАСАН БАЙНА

Олон нийтэд финтек компанийн анхны хувьцаа, анхны нээлттэй бондуудыг санал болгож Монгол Улсын х...

2020.12.23 ӨДРИЙН АРИЛЖАААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар 28 х...

2020.12.22 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр энгийн арилжаагаар 29 хувьцаат компанийн 598,756,588.84 төгрөгий...

2020.12.21 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар 32 хувьцаат компанийн 85,383,137 төгрөгийн ү...

2020.12.17 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

РИО ТИНТО: 2022 ОНЫ АРАВДУГААР САРД ОЮУТОЛГОЙН ГҮНИЙ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭХЛЭНЭ

Оюутолгойн далд уурхайн төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж дууссан талаараа Рио Тинто өнөөдөр мэдээллээ. ...

2020.12.16 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.12.15 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

“ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК “УЛААН” ХАЙГУУЛЫН ТӨСЛИЙГ ХУДАЛДАН АВЧЭЭ

“Erdene Resource Development” компани “Баянхөндий” алтны төслийн талбайтай зэргэлдээ орших “Улаан” х...

2020.12.14 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр энгийн арилжаагаар I...

СЗХ-оос “НОСК хоёр” компанид түрээсийн орлогоор буюу хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зөвшөөрөл олгожээ

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос 2020 оны 12 сарын 10 нд “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ийн үү...

2020.12.11 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр энгийн арилжаагаар I...

2020.12.10 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, I...

СЗХ ӨНӨӨДӨР “БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ЫГ БАТАЛЛАА

Коронавирус /Covid-19-/ын халдварт цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулж бүх нийтийн бэлэн байдлын...

2020.12.09 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 09-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр энгийн арилжаагаар I...

MMC Mongolian Mining Corporation-ы хувьцааны ханш 5 хоногийн дотор 181 хувиар өсжээ.

Хонконгийн хөрөнгийн биржид арилжаалагдаж буй MMC (Mongolian Mining Corporation: 975)-ийн ханш о...

2020.12.08 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.12.07 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.12.04 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр энгийн арилжаагаар I...

2020.12.03 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 03-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, I...

АНУ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТАНХИМ БНХАУ-ЫН КОМПАНИУДЫГ БИРЖЭЭС ХАСАХ ХУУЛИЙГ ДЭМЖИВ

АНУ-ын Төлөөлөгчдийн танхим БНХАУ-ын компаниудыг АНУ-ын биржийн бүртгэлээс хасах хуулийн зохицуулалт...

JD HEALTH INTERNATIONAL INC – ОНЛАЙН ЭМИЙН САН

Энэхүү IPO нь гарсан даруйдаа маш олон хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байсан ба олон нийтээс...

КОВИД-19 ВИРУСЫН ЭСРЭГ АМЖИЛТТАЙ ВАКЦИН ГАРГАЖ БАЙГАА ДЭЛХИЙН КОМПАНИУД

Дэлхий даяар ковид-19 вирусээс шалтгаалан эдийн засгийн болоод эрүүл мэндийн ихээхэн хохирлыг амсаад...

2020.12.02 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.12.01 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

12-Р САРЫН 01-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр энгийн арилжаагаар I, ...

2020.11.30 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

11-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

“Mongolia Energy Corporation” III-IX сарын хоорондох хагас жилийн санхүүгийн тайлангаа гаргалаа

Хөшөөтийн ордоос нүүрс экспортолж буй “Mongolia Energy Corporation” III-IX сарын хоорондох хагас...

2020.11.27 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

11-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.11.25 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

11-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.11.24 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

11-Р САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр энгийн арилжаагаар I...

2020.11.23 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

11-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

2020.11.20 ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

11-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр энгийн арилжаагаар I,...

ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНД ХЭРХЭН ХЯЛБАРААР ОРОЛЦОХ ВЭ

Бид Харилцагч та бүхэндээ илүү хялбараар дэлхийн хаанаас ч манай онлайн үйлчилгээг авах боломжийг ол...

АНХНЫ ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС БҮРТГЭГДЛЭЭ

Инвескор актив ТЗК нь автомашины зээл багцалсан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зөвшөөрлий...

“ЛЭНДМН БОНД”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

БИД ТАНД 17 ХУВИЙН ӨГӨӨЖ ХҮРТЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА. ТА БОНДЫН  ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЭНД Д...

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН 17% ХҮҮТЭЙ НЭЭЛТТЭЙ БОНД ГАРЛАА

👋 ФИНТЕК САЛБАРЫН ХАМГИЙН АНХНЫ НЭЭЛТТЭЙ БОНДЫГ “ЛЭНДМН ББСБ” ХК МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ДЭЭР ГАРГАЛ...

ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООНЫ T+2 ГОРИМ, ТӨЛБӨРИЙН ЭСРЭГ НИЙЛҮҮЛЭЛТ ЗАРЧИМ 2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР НЭВТЭРНЭ

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 29 дүгээр тогтоолоор Үнэт цаасн...

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХУВЬЦААТ КОМПАНИУД

2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ДЭЭРХ НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАН...

18.0% ӨГӨӨЖТЭЙ БОНД

Сайн байна уу, Эрхэм харилцагч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.    Манай компа...

Өдрийн арилжааны мэдээ

Эрхэм харилцагч та бүхэндээ өдөр бүрийн арилжааны тоймыг хүргэж байна. 2020 оны 2 дугаар сарын 12...

Хувьцааны ногдол ашгийг зөвхөн ҮЦТХТ-р дамжуулан олгодог боллоо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны нэгдүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралын 28 дугаар тогтоол...

Turquoise Hill Resources (NYSE: TRQ) Оюу Толгой компанийн 2019 оны 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тойм тайлан

TRQ report 2019 III <--- Энд дарж орно уу “Оюу толгой” ХХК нь Монгол улсын хамгийн том зэс, алтн...

Хувьцаат компани болсон Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны 3 дугаар улирлын санхүүгийн үзүүлэлтүүд

ADB_LEND_INV_2019 III улирлын санхүүгийн үзүүлэлтүүд  <-- Энд дарж орно уу  Эрхэм харилцагч та...

ОЛОН УЛСЫН ВАЛЮТЫН САНГИЙН ЗАХИРЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛ ДҮРМИЙН IV ЗААЛТЫН 2019 ОНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ ДҮГНЭВ

ОУВС-аас гишүүн орнуудтайгаа хоёр талын яриа хэлэлцээрийг хийдэг ба ОУВС-ийн ажлын хэсэг тус хэлэлцэ...

Mongolia Mining Corporation (HK.0975) компани хувьцаагаа нэгтгэнэ

Хувьцаа нэгтгэх тухай Mongolia  Mining Corporation  (HK.0975) компани 2019 оны 8 сарын 22-ны өдри...

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Монголын хөрөнгийн бирж 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд...

“ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

"Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн ТУЗ өнгөрсөн 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаар нэгж хувьцаандаа 25 тө...

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Монголын хөрөнгийн бирж 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд...

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Монголын хөрөнгийн бирж 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ний өдрөөс 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд...

“ХӨВСГӨЛ ХҮНС” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

"Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн №01 тоот тогт...

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

"Хөвсгөл Геологи" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн №01 тоот т...

“АДУУНЧУЛУУН” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

"Адуунчулуун" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн №19/03 тоот то...

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

Монголын хөрөнгийн бирж 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд...

“Ард кредит ББСБ” ХК-ийн 3 сарын 12-ны арилжаа 8.43 хувийн өсөлттэй байв.

"Ард кредит ББСБ" ХК-ийн ханш өнөөдөр 93.15 төгрөгөөр нээж 87.83 төгрөгөөр хааж өмнөх өдөрийн хаалты...

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2019.03.12-НД ЭХЭЛНЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр ирүүлсэн 1/820 тоот албан бичгий...

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 10 мөнгө...

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын...

“Ард Кредит” ББСБ-ын IPO амжилттай явагдаж Олон нийтээс нийт 7.5 орчим тэрбум төгрөгийн захиалга ирж 299% биеллээ.

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн 2019 оны хоёр дахь IPO болох “Ард Кредит ББСБ” ХК нь нийт хувьцаа...

“ТАЛЫН ГАЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

"Талын гал" ХК 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөг буюу нийт 34.7 сая төгрөгийн ногдол аш...

“БАРИЛГА КОРПОРАЦИ” ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХААР БОЛЛОО

"Барилга Корпораци" ХК 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 985 төгрөг буюу нийт 40.0 сая төгрөгийн ...

“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн хувьцааны олон нийтийн захиалга 106.3 хувь болж, давж биеллээ.

Хувьцааны захиалга дуусахад ердөө 1-хэн хоног үлдлээ. "Ард Кредит ББСБ" ХК-ийн үнэт цаасны анхдаг...

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХИАЛГЫН ХУГАЦААГ 17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д шинээр бүртгэгдсэн "Ард Кредит ББСБ" ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах...

IPO өнөөдрийн байдлаар 80 орчим хувийн захиалгын биелэлттэй явж байна.

Манай IPO өнөөдрийн байдлаар 80 орчим хувийн захиалгын биелэлттэй явж байна. Анхдагч зах зээлийн зах...

“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Улаанбаатар Хивс" ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 120 төгрөг буюу нийт 48.5 сая төгрөги...

Өнөөдөр Сэнтрал тауэр-т IPO үнэт цаасны танилцуулга #ҮНЭТӨЛБӨРГҮЙ болно.

2/27-н буюу өнөөдөр Сэнтрал тауэр салбар дээр 18:30 цагаас Олон нийтэд зориулсан хөрөнгийн зах зээли...

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Техник импорт" ХК 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 500 төгрөг буюу нийт 723.3 сая төгрөгийн ног...

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Гермес Центр” ХК 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 3.8 төгрөг буюу нийт 653.6 сая төгрөгийн ногд...

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“ЛэндМН” ББСБ ХК 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 төгрөг буюу нийт 800 сая төгрөгийн ногдол аш...

“ТАХЬКО” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 108 төгрөг буюу 128.5 сая төгрөг хуваарилж, 2019 оны 5 сарын 0...

“УБ БҮК” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"УБ БҮК" ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 төгрөг буюу нийт 131.5 сая төгрөгийн ногдол а...

“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн №03/02 то...

“МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Мандал Даатгал" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн №19/001 тоот...

“АРД ДААТГАЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Ард Даатгал" ХК- ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №2/19 тоот тог...

“ХҮРД” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Хүрд” ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 550 төгрөг буюу нийт 74.4 сая төгрөгийн ногдол аш...

“АПУ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“АПУ” ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 46 төгрөг буюу нийт 48.9 тэрбум төгрөгийн ногдол а...

“ГОВЬ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Говь" ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6.8 /татварын өмнөх дүн/ төгрөг буюу нийт 5,304,7...

“БАЯНТЭЭГ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Баянтээг” ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашиг 1,771,4 сая төгрөг. Үүнээс нэгж хувьцаанд 3958.7 төгрөгийн ног...

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн хуримтлагдсан цэвэр ашиг 3,351.4 сая төгрөг. Үүнээс нэгж хувьцаанд 120...

“ТАЛХ ЧИХЭР” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Талх Чихэр” ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашиг 1,975.9 сая төгрөг. Үүнээс нэгж хувьцаанд 200 төгрөг буюу ни...

“МАХ ИМПЕКС” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Мах Импекс” ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашиг болох 778.5 сая төгрөг. Үүнээс нэгж хувьцаанд 120 төгрөг бую...

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Монгол Шуудан” ХК-ийн 2018 оны цэвэр ашиг болох 1,560.3 сая төгрөг. Үүнээс нэгж хувьцаанд 4.7 төгрө...

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО.

"Монгол базальт" ХК-ны 2018 оны цэвэр ашиг болох 217.2 сая төгрөг. Үүнээс 56.4 сая төгрөг буюу нэгж ...

АРД КРЕДИТ ББСБ 5 САЯ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ БОСГОЛОО.

Ард Кредит нь Япон улсын Крауд Кредит Сан-тай хамтран ажиллах санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурсн...

“Ард Кредит” ББСБ-ын хувьцаа анхдагч зах зээл дээр арилжаалагдаж эхэллээ.

Өнөөдөр Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр Ард Кредит ББСБ-ын хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааг нээж ...

“МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ЦЭВЭР АШИГ 2018 ОНД ЖИЛИЙН ӨМНӨХӨӨС 3.5 ДАХИН ӨСӨЖ, 3.9 ОРЧИМ ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХҮРЧЭЭ

Мөн хөрөнгө оруулалтаас олсон орлого 80 гаруй хувиар нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлжээ. Тус компани хөрө...

ХАМГИЙН ОЛОН ЖИЖИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧТЭЙ “ЖЕНКО ТУР БЮРО”-ИЙН АШИГ 2018 ОНД 20 ХУВИАР ӨСЖЭЭ

“Женко тур бюро” компанийн цэвэр ашиг 2018 онд 202 сая төгрөг хүрч, 2017 оныхоос 20 гаруй хувиар өсл...

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2019.02.18-НД ЭХЭЛНЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/407 тоот албан бичгийн дагуу о...

“ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН”-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Эрдэнэ  Ресурс  Девелопмент  Корпорэйшн"  (TSX:  ERD  |  MSE:  ERDN)  нь  Монгол  улсын  баруун  ѳм...

ОУВС-ГИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ МОНГОЛ УЛСАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Монгол улсад хэрэгжүүлж буй Олон Улсын Валютын Сан (ОУВС)-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-и...

Монголбанк: I сард 597 кг алт худалдан авсан

Монголбанк 2019 оны 1 дүгээр сард 597 кг алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 1.1 тонн алт худалд...

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА НИЙЛҮҮЛТЭЭСЭЭ ДАВЖ ХААГДЛАА

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК дээр 2019 оны анхны IPO болох “Түмэн шувуут” ХК нь нийт хувьцааны 25%...

МХБ-Д БҮРТГЭЛТЭЙ “МИК” ХК-ИЙН 100 ХУВИЙН ОХИН КОМПАНИ “МИК ОССК” ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД 250 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН БОНД АРИЛЖЛАА

Монголын хөрөнгийн биржийн I ангилалд бүртгэлтэй "МИК Холдинг" ХК-ийн 100 хувийн охин компани болох ...

Санхүүгийн зах зээлийн 2018 оны тоймыг танилцууллаа

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос улирал тутам үнэт цаасны, даатгалын, банк бус санхүүгийн болон х...

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХИАЛГЫН ХУГАЦААГ 17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д шинээр бүртгэгдсэн "Түмэн шувуут" ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зэ...

Хороо, Монголбанкны хамтарсан шалгалт эхэллээ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалаар нэр бүхий томоо...

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ 2020 ОНООС СААРАХ ТӨЛӨВТЭЙ

Бодит секторыг дэмжих томоохон төслүүдийн ирээдүй, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх эсэх нь т...

АРД КРЕДИТ ББСБ-ЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХИАЛГА 2 САРЫН 18-ААС ЭХЭЛНЭ

Ард Кредит ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 сарын 09-ны өдрийн 03 тоот тогтоолоор ү...

МОНИНЖБАР: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛАА ЗАРЛАВ

Жил бүр хувьцаат компаниуд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 5 сарын 1-ний дотор хуралдуулдаг билээ...

“Үнэт цаас барьцаалах журам”-ыг баталлаа

Санхүүгийн зохицуулах хороо 2018 оны сүүлчийн ээлжит хуралдаанаа хийлээ. Хуралдаанаар, Хөдлөх эд ...

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2019 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд...

ШИНЭ ХК-ИУД 2018 ОНЫ АШГААСАА ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭДЭЭ ОЛГОНО

IPO гаргаж олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөө үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд ашигласан компаниу...

Гашуунсухайт боомтын дараалал буурав

Гашуунсухайт боомтод үүссэн дараалал багасаж байгаа гэдгийг “Гашуунсухайт авто зам” ХХК мэдээллээ. П...

2017 ОНД IPO ГАРГАСАН КОМПАНИУДЫН АШИГ, АХИУЦ АШИГ 2-3 ДАХИН ӨСӨВ

2017 онд IPO гаргаж олон нийтэд нээлттэй болсон компаниудын цэвэр ашиг энэ оны эхний хагаст 2-3 дахи...

МОНГОЛБАНК: 2018 ОНЫ ЭЦЭСТ ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ 200-300 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН АШИГТАЙ ГАРАХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

2018 оны сүүлийн хоёр улиралд Засгийн газарт хүлээгдэж буй томоохон өр төлбөр байхгүйг Монголбанк мэ...

KINCORA COPPER: “ХҮРЭЛ ҮНЭГ” ТАЛБАЙД ЭРДЭСЖИЛТ ӨНДӨРТЭЙ ШИНЭ ХЭСГҮҮДИЙГ ИЛРҮҮЛСЭН

Торонтогийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Kincora Copper” компани “Хүрэл үнэг” талбайдаа эрдэсжилт өн...

ОУВС-ГААС ӨРГӨТГӨСӨН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАВ ДАХЬ ШАТНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛЭЭ

Жэф Готтлийбээр ахлуулсан Олон Улсын Валютын Сан (ОУВС)-гийн ажлын хэсэг 2018 оны 7-р сарын 25-аас ...

Санхүүгийн тайлангаа зарласны дараа Фэйсбүүкийн хувьцаа 24 хувиар унажээ

Лхагва гарагт Фэйсбүүкийн захирал Марк Цукерберг санхүүгийн шинжээчдийн хамт хурал хийсэн юм. Хоёр д...

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ НИЙТ БАРАА ЭРГЭЛТ 6,3 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРЧЭЭ

Өнөөдөр Үндэсний Статистикийн газраас Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны эхний хагас жилийн...

МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ 3.8 ИХ НАЯД ТӨГРӨГӨӨР НЭМЭГДЖЭЭ

Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээлснээр мөнгөний нийлүүлэлт энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар ...

Үерийн улмаас хаасан байсан Тавантолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замыг өнөөдөр өглөө нээжээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд үер буусны улмаас нүүрс тээвэрлэлтийг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоо...

ФИТЧ АГЕНТЛАГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗЭЭЛЖИХ ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ “В” БОЛГОЖ, ДЭЭШЛҮҮЛЭВ

Олон улсын зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээний “Фитч” агентлаг 2018 оны 7-р сарын 09-ний өдөр Монгол Улсы...

“Dell Technologies” компани “VMware”-ийн 17 тэрбум ам.долларын хувьцааг худалдан авахаар төлөвлөж байна

АНУ-ын “Dell Technologies” компани “VMware” компанийн 17 тэрбум ам.долларын хувьцааг худалдан авахаа...

ТЕГ: Засгийн газрын ажлын хэсэг “Оюу Толгой” ХХК-ийн асуудлаарх дүгнэлтээ танилцуулаагүй байна

“Оюу Толгой” ХХК-тай холбоотой татварын маргааныг шийдвэрлэхээр байгуулагдсан Засгийн газрын ажлын х...

Д.Сумъяабазар: Нүүрсний үнэ, эрэлт сайн байгаа энэ үед санхүүжилт татах хэрэгтэй

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК гадаад, дотоодын Хөрөнгийн биржид хувьцаа гаргахад шалгуур үзүүлэлтийн 60-6...

“Mongolia Еnergy Сorporation”-ийн орлого 2 дахин өслөө

Хонгконгийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Mongolia Еnergy Сorporation” гуравдугаар сарын 31-нд дуусга...

Сүүлийн 3 жилд 7 компани хөрөнгийн захаас 60.4 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлжээ

Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хөрөнгийн захаас нийт долоон компани 60.4 тэрбум төгрөг татан төвлөр...

БАНКНЫ САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БАТЛАГДАВ

УИХ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн хаалттай хэлэлцсэн хуралдаанаар Засгийн газраас өргөн б...

МОНГОЛБАНК ЭЭЛЖИТ БУС ГАДААД ВАЛЮТЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монголбанк 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр ээлжит бус гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион бай...

XIAOMI: 6.1 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРЫН ХӨРӨНГӨ БОСГОХООР ТӨЛӨВЛӨСӨН

“Xiaomi” компани Хонгконгийн Хөрөнгийн биржид нийт 2.18 тэрбум ширхэг хувьцаа гаргаж, нэг ширхэг хув...

“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ”-ИЙН 30 ХҮРТЭЛХ ХУВИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖААЛНА

Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар “Тавантолгой” төслийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах төслийг яара...

“FEDEX” КОМПАНИ НЭГЖ ХУВЬЦААНД НОГДОХ АШГАА ӨСГӨЛӨӨ

АНУ-ын хүргэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг “Fedex” компани 2018 оны санхүүгийн жилд нэгж хувьцаанд ногдох ...

“АНД ЭНЕРГИ” ХК ЖИЛ БҮР ЦЭВЭР АШГИЙН 5-8 ХУВИЙГ НОГДОЛ АШИГ БОЛГОН ТАРААНА

Монголын Үнэт цаасны биржид бүртгэлтэй, LED гэрэл үйлдвэрлэгч “Анд энерги” компанийн хувьцааны арилж...

“ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT”-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭЭСЭЭ 64 ХУВИАР ДАВАВ

“Erdene Resource Development” компанийн олон нийтэд санал болгосон хувьцааны анхдагч зах зээлийн зах...

Татварын багц хуульд тусгасан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих онцлох 3 заалт

Татварын багц хуулийн шинэчлэлээр хувь хэмжээг бууруулж байгаа ч төсөвт дарамт болохгүй гэж Сангийн ...

“Erdene Resource Development” МХБ-д 4 сая ширхэг хувьцаа гаргана

Торонтогийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Erdene Resource Development” компанийн цан цохих ёслол өнөө...

ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХНЫ ДАВХАР БҮРТГЭЛ ЗӨВШӨӨРӨГДЛӨӨ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар Монголын хөрөнгийн б...

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА НИЙЛҮҮЛТЭЭСЭЭ 3 ДАХИН ДАВЖ ХААГДЛАА

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК дээр 2018 онд хийгдэж буй хоёрдахь IPO болох “Монгол Базальт” ХК нь н...

ОУВС “ӨРГӨТГӨСӨН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ДӨРӨВ ДЭХ ШАТНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛЭЭ

Олон Улсын Валютын Сангийн ажлын хэсэг Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж буй “Өргөтгө...

Rio Tinto: Австралийн холбогдох албаныхан автомат жолоодлоготой галт тэргээр нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгосон

Австралийн баруун хэсэгт байрлах төмрийн хүдрийн уурхайгаас автомат жолоодлоготой галт тэргээр тээвэ...

Aspire Mining: Хойд чиглэлийн төмөр замын коридорын хүрээнд Туватай санамж бичиг байгуулсан

ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тува улс болон Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид хойд чиглэлийн төмөр за...

Steppe Gold: V сарын 24-нд Торонтогийн Хөрөнгийн биржид анхдагч хувьцааны арилжаагаа нээнэ

“Steppe Gold” компани тавдугаар сарын 24-нд Торонтогийн Хөрөнгийн биржид анхдагч хувьцааны арилжааны...

“Xanadu Mines”-ийн хувьцааны ханш 15 орчим хувиар өсөв

Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Xanadu Mines” компанийн хувьцааны ханш өнгөрсөн долоо хоногт...

“МОНГОЛ БАЗАЛЬ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗАХИАЛГЫН ХУВААРИЛАЛТ

  "Монгол Базальт" ХК нь олон нийтэд 16,925,100 ширхэг хувьцааг санал болгон худалдаалж, ний...

Монгол Базальт ХК: Анхдагч зах зээлийн захиалга V сарын 14-23-ны хооронд явагдана

“Монгол Базальт” нээлттэй хувьцаат компани болж нийт хувьцааны 30 хувийг тус бүр нь 380 төгрөгийн то...

“Steppe Gold” Канадын анхдагч зах зээлээс 21.1 сая канад доллар татан төвлөрүүлнэ

Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа "Steppe Gold" компани үнэт цаасны танилцуулгаа албан ёсоор гарга...

TerraCom: II улиралд Япон, БНСУ-ын зах зээлд туршилтаар дулааны нүүрс нийлүүлнэ

Баруун Ноён Уул ордод олборлолт явуулдаг “TerraCom” компани энэ оны II улиралд 532 мянган тонн нүүрс...

Xanadu Mines: “Зараа” талбайн 458 метрийн гүнд тонн хөрс тутамд 0.27 грамм алтны илэрц тогтоосон

Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Xanadu Mines” компанийн бэлэн мөнгөний үлдэгдэл I улирлын эц...

Fitch: Монгол Улсын ДНБ 2018 онд 4.5 хувиар өсөх төлөвтэй

Монгол Улсын эдийн засаг болоод банкны салбарт ойрын хугацаанд тулгарч болох эрсдэлүүд буурч байна г...

Хөнгөн цагааны ханш унаснаар “Chalco” -ийн I улирлын ашиг 19.4 хувиар буурав

БНХАУ-ын Төрийн өмчит “Chalco” компанийн ашиг энэ оны эхний улиралд 19.4 хувиар буурч, 308.6 сая юан...

“Alphabet”-ийн борлуулалтын орлого сүүлийн 4 жилийн дээд хурдаар өсөв

“Google”-ийн толгой компани “Alphabet”-ийн борлуулалтын орлого энэ оны I улиралд сүүлийн дөрвөн жилд...

Xanadu Mines discovers new copper porphyry centre at Kharmagtai project in Mongolia

Xanadu Mines Ltd (ASX:XAM) has discovered a new copper porphyry centre at its Kharmagtai Copper-Gold...

“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ БАГЦЫН АРИЛЖАА ЯВАГДАНА

Монгол Улсын Засгийн Газар болон БНСУ-ын “Кореа Телеком” ХК-ийн хооронд байгуулагдсан гэрээний дагуу...

“Erdene Resource Development” 2018 оны өрөмдлөгийн ажлаа эхлүүлснээ зарлалаа

Торонтогийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Erdene Resource Development” компани Баян Хөндий алтны төсл...

Xanadu Mines: “Хармагтай” төслийн талбайн дээжээс цэвэр алтад тооцож болохуйц илэрц тогтоосон

Өмнөговь аймгийн нутагт байрлах “Хармагтай” төслийн талбайн дээжээс цэвэр алт гэж тооцож болохуйц ил...

Petro Matad: Хэтийн төлөв сайтай хэд хэдэн цэг шинээр тогтоосон

Лондоны Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Petro Matad” компани үйл ажиллагааны шинэчилсэн мэдээллээ танил...

“Материал Импэкс” ХК: 2017 онд чингэлэг ачааны импортын тээвэр жилийн дүнгээр 62 хувиар өссөн

Монголын Хөрөнгийн биржийн II ангилалд бүртгэлтэй “Материал Импэкс” ХК 2017 онд 1392 чингэлэг ачааны...

“Spotify”-ийн үнэлгээ “Twitter”-ийнхийг давав

“Spotify”-ийн хувьцаа Нью-Йоркийн Хөрөнгийн биржид арилжаалагдаж эхэллээ. Хөгжмийн стриминг үйлчилгэ...

Tian Poh Resources: “Модун”, “Нүүрст” төсөлд тулгуурлан хий үйлдвэрлэхээр зорьж байна

Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Tian Poh Resources” компани 2017 оны санхүүгийн тайлангаа та...

“Southgobi Resources”-ийн борлуулалтын орлого 2 дахин өсөж, 121 сая ам.долларт хүрэв

Торонто, Хонгконгийн Хөрөнгийн биржид давхар бүртгэлтэй “Southgobi Resources” компанийн 2017 оны бор...

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК НОГДОЛ АШГИЙН ХЭМЖЭЭГЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

“Монгол Шуудан” ХК-ийн 2017 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлангаар цэвэр ашгийн хэмжээ өөрчлөгдсө...

Монголбанк: Бодлогын хүүг нэг нэгжээр бууруулж, 10 хувь болгохоор шийдвэрлэв

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр хуралдаж, Бодлогын хүүг 1 н...

TRQ: 2017 онд орлого өмнөх оноос 21.9 хувиар буурч, 939.8 сая ам.доллар болсон

“Оюу Толгой”-ийн хөрөнгө оруулагч “Turquoise Hill Resources” компанийн нэгж хувьцаанд ногдох ашиг өн...

Хувьцаат компаниудын борлуулалтын орлого 2017 онд 38.6 хувиар өсжээ

Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 100 хувьцаат компанийн санхүүгийн үр дүнг нэгтгэн тооцоход борл...

TRQ: Татварын асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газарт маргаан шийдвэрлэх хүсэлт хүргүүлсэн

“Turquoise Hill Resources” компани 2009 онд байгуулсан “Оюу Толгой”-ийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний ...

Хувьцааны хөрвөх чадвар буурав

Хувьцааны хөрвөх чадварыг зах зээлд арилжигдсан нийт хувьцааны гүйлгээний дүнг зах зээлийн үнэлгээнд...

ХУВЬЦААНЫ БАГЦЫН АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ХУУЧНААР ТОГТООЛОО

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 03 дугаар сарын 12–ны өдөр ирүүлсэн шаардлагаар “Монголын хөр...

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК НЬ ДАВХАР БҮРТГҮҮЛЭХ АНХНЫ КОМПАНИЙН ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

“Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга нь 2013 онд батлагдсанаар үнэт цаасны...

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2018.03.14-НД ЭХЭЛНЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/951 тоот тушаалаар "Лэн...

“Сүү” ХК ногдол ашиг тараахаар боллоо.

"Сүү" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ны өдрийн тогтоолоор компанийн ни...

“ЛЕНДМН ББСБ” ХК-ИЙН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ЗАХИАЛГА НИЙЛҮҮЛТЭЭСЭЭ 16.5 ДАХИН ДАВЖ ХААГДЛАА

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн 2018 оны хамгийн анхны IPO болох “Лендмн ББСБ” ХК нь нийт хувьцаа...

“Хай Би Ойл” ХК-ийн борлуулалтын орлого 23.6 хувиар өсөж, 561.4 сая төгрөгт хүрэв

Монголын Хөрөнгийн биржийн II ангилалд бүртгэлтэй “Хай Би Ойл” ХК-ийн борлуулалтын орлого 2017 онд 2...

“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн №01 тоот ...

“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ АХИУЛЛАА

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн Үнэт цаасны бүртгэлийн II ангиллын шалгуур шаардлагыг хангаж байг...

ХУВЬЦААНЫ БАГЦЫН АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧИЛЛӨӨ

Зах зээлийн оролцогчдоос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хувьцааны багцын арилжааны үнийн дүнгийн доод хэмж...

“MONGOLIAN METALS CORPORATION”, “STEPPE GOLD” КОМПАНИУД ХУВЬЦААГАА АРИЛЖААЛАХ СОНИРХОЛТОЙ БАЙНА

Монголд уул уурхайн салбарт хайгуул хийж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудын хувьцааны а...

TRQ: 2018-2025 онд “Оюу Толгой”-ийн зэсийн гарц 340 хувиар, алтны гарц 150 хувиар өснө

Торонто болон Нью-Йоркийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Turquoise Hill Resources” компани “BMO Global...

“ГУТАЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Гутал" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор к...

“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Баянгол зочид буудал” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №02 то...

Southgobi Resources: “Southgobi Sands” ХХК-ийн асуудал бүрэн шийдэгдсэн

"Southgobi Sands" компанийн татвараас зайлсхийсэн хэрэгтэй холбоотой асуудал бүрэн шийдэгдсэнийг тол...

МАТЕРИАЛИМПЕКС ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Материалимпекс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №13 тоот тог...

“АПУ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“АПУ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №18/05 тоот тогтоолоор ...

ТОП-20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЭЖ, БҮРТГЭЛИЙН I БОЛОН II АНГИЛЛЫН ИНДЕКСҮҮД ТООЦОГДОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам”-ыг Санхүүгийн Зохиц...

“Оюу Толгой” ХХК дөрвөн жилийн дотор эрчим хүчний эх үүсвэртэй болох үүрэг хүлээж байна

асгийн газар "Оюу Толгой" ХХК-тай 2014 онд байгуулсан эрчим хүчний гэрээгээ хүчингүй болгосноор Тава...

Япон улсын экспорт 12 хувиар, импорт 7.9 хувиар өсөв

Япон улсын экспорт 2018 оны нэгдүгээр сард 12 хувиар, харин импорт нь 7.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй г...

МЦХ: 2017 онд зургаан сая төгрөгийн ашигтай ажилласан

“Монголын цахилгаан холбоо” компани 2017 онд зургаан сая төгрөгийн ашигтай ажиллалаа. Санхүүгийн үзү...

Тавантолгой ХК 2017 оны санхүүгийн тайлангаа танилцууллаа

2017 он уул уурхай, тэр дундаа нүүрсний компаниудын хувьд ихээхэн амжилттай жил болж өнгөрлөө. Хятад...

“ТАЛХ ЧИХЭР” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Талх Чихэр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн №01 тоот тогтоол...

“МАХИМПЭКС” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Махимпэкс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №01 тоот тогтооло...

“Kincora Copper” гол үйл ажиллагаагаа “Зүүн Цагаан суварга”, “Хүрэл үнэг” төсөлд төвлөрүүлнэ

Торонтогийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Kincora Copper” компани 2017 оны үйл ажиллагааны шинэчилсэн...

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААНА

“Монгол Шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №18/01 тоот т...

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ЖУРМУУД ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн  “Арилжааны журам”-ын нэмэлт өөрчлөлт болон “Үнэт цаасны бүртгэли...

“АДУУНЧУЛУУН” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Адуунчулуун” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн №2 тоот тогтоол...

“Монгол шуудан” компанийн татварын дараах цэвэр ашиг 9.4 хувиар буурав

“Монгол шуудан” компанийн татварын дараах цэвэр ашиг 2017 онд өмнөх оныхоос 9.4 хувиар буурч, 911.8 ...

Адуунчулуун ХК: 2017 онд 7.9 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан

Хувьцаат компаниуд санхүүгийн тайлангаа гаргаж байна. “Адуунчулуун” компани 2017 онд 7.9 тэрбум төгр...

“Лэндмн ББСБ” ХХК-д IPO гаргана

Нээлттэй хувьцаат компани болон өөрчлөн зохион байгуулагдаж буй “Лэндмн ББСБ” ХХК-ийн нэг бүр нь 10 ...

“Э-Транс Ложистикс” компани 2017 онд 382.9 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллажээ

"Э-Транс Ложистикс" компани 2017 онд 382.9 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Энэ нь өмнөх о...

“Entree Resources” ТУЗ-ийн бүтцээ өөрчлөв

Торонтогийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Entree Resources” компани ТУЗ-ийнхөө бүтцэд өөрчлөлт оруулл...

“Шивээ-Овоо” ХК: Тоног, төхөөрөмжийн шинэчлэлд 38 тэрбум төгрөг шаардлагатай

Өнгөрсөн бямба гарагт Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар болон Эрчим хүчний сайд Ц.Даваа...

ASPIRE MINING:”FMS”-ТАЙ ТӨСЛИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Aspire Mining” компани "FMS" компанитай төслийн хөгжүүлэлтий...

PETRO MATAD: МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН АЖЛУУДЫГ САЙН ДЭМЖИЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газар газрын тосны хайгуулын ажлуудыг маш сайн дэмжиж байгаа гэдгийг Лондоны Хө...

МХБ: I сард 22.8 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн

Монголын Хөрөнгийн биржид нэгдүгээр сард 22.8 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна. Энэ нь өнгөрс...

Шивээ-Овоо ХК: Нүүрсний уурхай 2019 оноос хэвийн ажиллах боломжгүй

Дотоодын нүүрсний хэрэглээний 28.3 хувийг дангаар бүрдүүлдэг Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхай 2019 оно...

“Rio Tinto” компани “Grasberg”-ийн уурхай дахь эзэмшлийн хувиа худалдана

“Rio Tinto” компани Индонезийн “Grasberg”-ийн уурхай дахь эзэмшлийн хувиа 3.5 тэрбум ам.доллараар ху...

Гермес центр: Татварын дараах цэвэр ашиг 42.9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн

Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд IV улирлын санхүүгийн тайлангаа танилцуулж эхэллээ. Ү...

Шарын гол ХК: 2017 онд 912 мянган тонн нүүрс олборлосон

"Шарын гол" хувьцаат компани 2017 онд сүүлийн 14 жилийн дээд хэмжээ буюу 912 мянган тонн нүүрс олбор...

Монгол Улс БНХАУ-д 33.5 сая тонн нүүрс нийлүүлжээ

БНХАУ-ын Монгол, ОХУ-аас өнгөрсөн онд импортолсон нүүрсний хэмжээ нэмэгдсэн талаар “Reuters” мэдээлэ...

2018 онд таван компани IPO хийнэ

Хэд хэдэн компани 2018 онд хөрөнгийн зах зээлд хөл тавьж, хувьцаагаа олон нийтэд арилжихаар бэ...

АПУ ХК хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаараа ТУЗ-ийн гишүүдийг хугацаанаас нь өмнө чөлөөлөв

АПУ /MSE:APU/ компани Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаа хийж, хэд хэдэн асуудлаар шийдвэр г...

БНХАУ 2017 онд 69.35 сая тонн коксжих нүүрс импортолжээ

БНХАУ 2017 оны 12 дугаар сард 6.12 сая тонн коксжих нүүрс импортолсон нь өмнөх сараас 16 хувиар, 201...

Гутал ХК: 2017 оны цэвэр ашгаас 35-40 хувийг ногдол ашиг болгон тараана

“Гутал” компанийн урьдчилсан тооцооллоор 2017 оны цэвэр ашгаас 35-40 хувийг ногдол ашиг болгон тараа...

“Оюу Толгой”-ийн зэсийн баяжмалын экспорт хэвийн үргэлжилж байна

Зэсийн баяжмалын экспортоо зогсоогоод байсан “Оюу Толгой” компани өнгөрсөн долоо хоногоос экспортоо ...

“Rio Tinto” Монголд салбар оффисоо нээж, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаараа Д.Мөнхтүшигийг томиллоо

“Riо Tinto” компани Монголд салбар оффисоо нээхээр боллоо. 2018 онд 80 хүртэлх тооны монгол ажилтант...

Ганцмод боомт хэвийн ажиллаж эхлэв

Пүрэв гарагаас Гашуунсухайт-Ганцмодны боомтоор нүүрс тээврийн автомашинууд нэвтэрч эхэллээ. Пүрэв га...

“Оюу Толгой”-ийн зэсийн үйлдвэрлэл 22.8 хувиар огцом нэмэгджээ

“Turquoise Hill Resources” компани “Оюу Толгой” ордын IV улирлын үйлдвэрлэлийн тайланг танилцууллаа....

Монгол Улсын ТЕГ-аас Оюу толгой ХХК-д 155 сая ам.долларын ТАТВАРЫН ТОРГУУЛЬ тавьжээ

Туркойз Хилл Ресурс "Монгол Улсын Татварын Ерөнхий Газраас Оюу толгой ХХК-д 155 сая ам.долларын татв...

“АТАР ӨРГӨӨ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР САНАЛ ГАРГАЛАА

"Улаанбаатар гурил" ХХК нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамтаар "Атар өргөө" ХК-ийн хяналтын багцыг...

“Rio Tinto” компани “SQM”-ийг худалдан авах саналаа цуцалжээ

"Rio Tinto" компани литийн олборлолтоор дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг Чилийн "SQM" компанийг худалдан а...

Пүрэв гарагт Гашуунсухайтаар 10 орчим машин нүүрс тээвэрлэн гарчээ

Гашуунсухайт-Ганцмодны боомтод үүссэн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Монгол, Хятадын Засгийн газрын түв...

“Petro Matad” газрын тосны XX блокийн гэрээг хоёр жилээр сунгалаа

Лондоны Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Petro Matad” компани газрын тосны XX блокт байгуулсан бүтээгдэх...

CENTERRA GOLD: “ГАЦУУРТ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАНГ SEDAR.COM-Д БАЙРШУУЛАВ

Канадын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Centerra Gold” компани Монгол дахь “Гацуурт” төслийн техникийн ...

МОНГОЛБАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГ 1.0 НЭГЖ ХУВИАР БУУРУУЛЖ, 11 ХУВЬ БОЛГОЛОО

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл баасан гарагт хуралдаж, бодлогын хүүг нэг нэгж хувиар бууруулж...

“FITCH” АГЕНТЛАГ “RIO TINTO”-ИЙН ТӨЛӨВИЙГ ЭЕРЭГ БОЛГОН НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

Олон улсын үнэлгээний “Fitch” агентлаг “Rio Tinto” компанийн төлөвийг тогтвортойгоос эерэг болгон нэ...

“ХӨТӨЛИЙН ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 240 дүгээр тоот тогтоолоор ”Хөтө...

“АПУ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 0...

СТЕФЕН ЖОНС “TURQUOISE HILL RESOURCES”-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНЭЭР ТОМИЛОГДОВ

“Оюу Толгой”-ийн хөрөнгө оруулагч “Turquoise Hill Resources” компани Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишү...

RIO TINTO: “PILBARA”-ИЙН УУРХАЙД АВТОМАТ ЖОЛООДЛОГОТОЙ МАШИН АШИГЛАЖ БАЙНА

Оюутолгойн хөрөнгө оруулагч "Rio Tinto" компани зардлаа танах бодлогынхоо хүрээнд Австралийн Pilbara...

Aspire Mining: Нүүрстэй коксжих нүүрсний төслийн олборлолтыг 18 сарын дотор эхэлнэ

Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Aspire mining" компани Нүүрстэй коксжих нүүрсний төслөө хэрэ...

Салбарын сайд Тавантолгойн нүүрс тээвэрлэлтийг түр зогсоохоор шийдвэрлэв

Салбарын сайд Д.Сумъяабазар Тавантолгойн нүүрс тээвэрлэлтийг түр зогсоох шийдвэр гаргалаа. Уул уу...

MМС -гийн зээлжих зэрэглэлийг өсгөжээ

Олон улсын үнэлгээний S&P фирм Mongolian Mining Corporation (ММС) буюу Энержи Ресурс компанийн у...

“ЖИНСТ УВС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Жинст Увс" ХК нь 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн хувьцаа ...

“RIO TINTO”-ИЙН ТУЗ-ИЙН ДАРГААР САЙМОН ТОМПСОН СОНГОГДЛОО

Rio Tinto" компани уул уурхайн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай Саймон Томпсоныг ТУЗ-ийн шинэ ...

“Mongolia Energy Corporation”-ийн алдагдал нэмэгджээ

Хонгконгийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Mongolia Energy Corporation”-ийн алдагдал есдүгээр сарын 30...

“Kincora Copper” компани 2017 оны эхний гурван улиралд 2.4 сая канад долларын алдагдалтай ажиллажээ

Торонтогийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Kincora Copper” компани 2017 оны эхний гурван улирлын санхү...

“ҮЦТХТ” ХХК JP MORGAN CHASE BANK-ТАЙ АЛБАН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр “ҮЦТХТ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал ноён Ш.Лхагва Америкийн Нэгдсэ...

“Rio Tinto” Компани Мик Дэвисийг ТУЗ-ийн даргаар томилох шийдвэрийг цуцлав.

“Оюу Толгой”-ийн хөрөнгө оруулагч “Rio Tinto” компани “Xstrata" компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажилла...

АПУ ХК-ийн томоохон хувьцаа эзэмшигчээр Хайнекен компани бүргэгдлээ.

Өдгөө 90 гаруй жилийн түүхтэй АПУ компанийн түүхэнд шинэ хуудас нээгдлээ. Монгол Улсын шингэн хүнсни...

Компаниудыг нэгтгэн, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг шинэчиллээ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ээлжит хуралдаан өнөөдөр болж, хэд хэдэн хувьцаат компанийн үнэт цаасн...

“SOUTHGOBI RESOURCES” КОМПАНИ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.АМИНБӨХИЙГ ҮҮРЭГТ АЖЛААС НЬ ЧӨЛӨӨЛӨВ

Канадын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Southgobi Resources” компани Гүйцэтгэх захирал Б.Аминбөхийг үүр...

СЗХ-НООС ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАВХАР БҮРТГЭЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ БАТАЛЛАА

“Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга 2013 онд батлагдсанаар манай улсын хө...

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх тамгаа гардаж авлаа

Монгол Улсын 30 дахь Ерөнхий сайдаар томилогдсон Ухнаагийн Хүрэлсүх 2017 оны 10 дугаар сарын 4-ний...

МЭДЭЭ

📌2020 онд ХАГАС ДАМЖУУЛАГЧ ҮЙЛДВЭРЧИД 439 тэрбум ам.долларын борлуулалт хийжээ.

Хагас дамжуулагч нь өнөөгийн бидний ашиглаж буй дижитал төхөөрөмжүүдийн хувьд тархи нь бөгөөд эрүүл...

Moody’s агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг “Тогтвортой” болгож ахиуллаа

Зээлжих зэрэглэл тогтоогч Мүүдиз агентлаг энэ сарын 16-нд  Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг “B3” хэв...

📌ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ТОП-20 ИНДЕКС ТҮҮХЭН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНД ХҮРЛЭЭ

Дотоодын үнэт цаасны зах зээлийн чиг хандлага, хэмжээг тодорхойлогч гол үзүүлэлт болох ТОП-20 индекс...

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ 2020 ОНД 5.3 ХУВИАР БУУРСАН БАЙНА

Үндэсний Статистикийн хорооноос Монгол Улсын эдийн засаг цар тахал эхэлсэн 2020 онд урьдчилсан гүйцэ...

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ТАВАН БАНК НЭЭЛТТЭЙ ХК БОЛОХ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бат...

ХАДГАЛАМЖИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮҮ 8,4 ХУВЬ БОЛЖ ТҮҮХЭН ДООД ХЭМЖЭЭНД ХҮРЧЭЭ

Монгол банкны бодлогын хүү 6.0 хувь болж буурсанаар 2020 оны арванхоёрдугаар сарын байдлаар хадгалам...

“APPLE” КОМПАНИЙН УЛИРЛЫН ОРЛОГО АНХ УДАА 100 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР ДАВЖ ӨСЛӨӨ

“Apple”-ийн орлого санхүүгийн жилийн I улиралд жилийн өмнөхөөс 21 хувиар өссөнөөр улирлын орлого...

“MICROSOFT” КОМПАНИЙН БОРЛУУЛАЛТ САНХҮҮГИЙН ЖИЛИЙН II УЛИРАЛД 17 ХУВИАР ӨСЛӨӨ

“Microsoft” компанийн борлуулалт санхүүгийн жилийн II улиралд 17 хувиар өсжээ. Тус компанийн клауд ү...

ДЭЛХИЙН БАНК 2021 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН ТӨЛӨВӨӨ БУУРУУЛАХААР БАЙНА

“COVID-19”-ийн эсрэг вакцинжуулалтад хугацаа шаардагдаж байгаа энэ үед дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт...

МОНГОЛ УЛСЫГ ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ХАР ЖАГСААЛТААС ХАСЛАА

Европын Холбооны албан ёсны сэтгүүлд Монгол Улсыг Европын Холбооны хар жагсаалт гэж нэрлэгддэг м...

ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНЭ СҮҮЛИЙН 10 САРЫН ДЭЭД ТҮВШИНД ХҮРЭЭД БАЙНА

АНУ-д эдийн засгийг дэмжих нэмэлт төсөв батлах магадлалтай болоод байгаа нь түлшний эрэлтийн төлөвт ...

“ZOOM” НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ЗАМААР 1.5 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛНЭ

Цахим видео хурлын платформын эрэлт өндөр байгааг ашиглан “Zoom” компани нэмж хувьцаа гарган, 1....

МОНГОЛЫН НҮҮРСНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ COVID-19 ВИРУСЫН ТАРХАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙГООР БАГА ХЭВЭЭР БАЙНА

БНХАУ-д байгаль орчны асуудалтай холбоотойгоор тогтоогоод байсан зам, тээврийн хязгаарлалтуудыг зөөл...

ОЮУТОЛГОЙ КОМПАНИЙН ДАЛД УУРХАЙН ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА ХЭМЭЭЖЭЭ

2015 онд Оюу толгойн хувьцаа эзэмшигчид болох Монгол Улсын Засгийн газар, "Рио Тинто" болон "Тур...

ЗЭСИЙН ҮНЭ СҮҮЛИЙН 8 ЖИЛИЙН ДЭЭД ТҮВШИНД ХҮРЛЭЭ

АНУ-ын Жоржиа мужийн дахин сонгуульд Ардчилсан нам ялалт байгуулаад байна. Тиймээс байгаль орчинд ээ...

2021 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ, ДҮР ЗУРАГ

“COVID-2019” олон улсын болоод бүс нутгийн эдийн засагт 2020 онд  сүүдрээ тусгасан жил болсон. Д...

ХЯТАД УЛС ТӨМРИЙН ХҮДРИЙН САЛБАРТ ОХУ, КАЗАХСТАН, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ

БНХАУ төмрийн хүдрийн салбарт ОХУ, Монгол Улс болон Казахстан улстай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ ...

“APPLE” КОМПАНИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШ ЭНЭ ОНД 84 ХУВИАР ӨСӨЖ, “AMAZON”-ИЙНХИЙГ ДАВАВ

“Apple” компанийн хувьцааны ханш энэ онд 84 хувиар өсөж, бүх цаг үеийн дээд түвшинд хүрлээ. Сүүлийн ...

АЛТНЫ ҮНЭ СҮҮЛИЙН 50 ХОНОГИЙН ДЭЭД ТҮВШИНД ОЙРТОВ

Аюулгүй хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл алтны спот ханш нэг хүрэхгүй хувиар өсөж, 1886 орчим ам.доллар б...

ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАНШИЙН ӨСӨЛТ ИРЭХ САРААС ШАТАХУУНЫ ҮНЭД НӨЛӨӨЛӨХӨӨР БАЙНА

Өнгөрсөн долоо хоногт “West Texas Intermediate (WTI)” газрын тосны ханш нэг баррель нь 46.66 ам.долл...

ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИД ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС 649 ТЭРБУМ ₮-Н ТАТВАР, ТОРГУУЛЬ, АЛДАНГИ НОГДУУЛСАН

Монгол Улсын Татварын алба нь татвар төлөгчийн хууль ёсны эрх ашгийг хүндэтгэн, татварын хууль тогто...

САНГИЙН ЯАМ ЯПОН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАНКТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Сангийн яам “Шивээ овоо” ХК, “Багануур” ХК болох уул уурхайн компаниудын техник, тоног төхөөрөмжийн ...

2017 ОНД “TESLA”-ИЙГ 60 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРООР ХУДАЛДАХ САНАЛЫГ “APPLE” ХҮЛЭЭЖ АВААГҮЙ

“Tesla” компани “Model 3” загвараа үйлдвэрлэж байх үед буюу 2017 онд “Apple”-д 60 тэрбум ам.доллароо...

АНУ-ЫН ХОРИГИЙН ЭСРЭГ БНХАУ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХАА МЭДЭГДЭЛЭЭ

БНХАУ-ын технологийн компаниудад АНУ хориг тавьсантай холбогдуулж Бээжин хариу арга хэмжээ авахаа мэ...

СИНГАПУРЫН БИРЖИД 2021 ОНД АРМАТУРЫН ГАНГИЙН ФЬЮЧЕРС АРИЛЖИЖ ЭХЛЭНЭ

2021 онд Сингапурын биржид арматурын ган туйвангийн фьючерс арилжиж эхлэхээр төлөвлөж байгаа талаар ...

МОНГОЛ БАНК МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ХҮҮГ ХЭВЭЭР БАЙЛГАХ ШИЙДВЭР ГАРГАЖЭЭ

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн ээлжит хурлаар эдий...

2020 ОНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ХАРГАЛЗАН ДЭЛХИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ИНДЕКСИЙГ ГАРГАХГҮЙ

2020 онд гарсан “COVID-19” цар тахлын хямралаас үр дүнтэй, тогтвортой, хүртээмжтэй байдлаар сэрг...

Apple компани iPhone-ий үйлдвэрлэлээ 30 хувь нэмэгдүүлэхээр болжээ

Apple ирэх оны нэгдүгээр хагаст 96 сая iPhone үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгааг тус компанийн Ази дахь ...

2020 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ 6 ХУВИАР АГШИХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

Олон улсын үнэлгээний “Fitch” агентлаг Монгол Улсын энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллөө шин...

ГЛОБАЛ ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТОЙМ

КОВИД-19 дэлхий нийтээр хурдтай тархаж, Пандемик (цар тахал)-ын түвшинд хүрээд буй өнөөгийн нөхц...

УУЛ УУРХАЙН БУС БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭКСПОРТ ӨСЧЭЭ

Уул уурхайн бус экспортын нийт дүн 2010 оноос хойш өссөөр 796 сая ам.доллар болсон. Гэвч нийт экспор...

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ШИНЭ САН АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

Гадаад Худалдааны мэдээллийн нэгдсэн сан Монгол Улсад ашиглалтад орсноор худалдаа эрхлэх орчин, дүрэ...

ЗЭСИЙН ҮНЭ СҮҮЛИЙН 7 ЖИЛИЙН ДЭЭД ТҮВШИНДЭЭ ХҮРЛЭЭ

АНУ эдийн засгаа дэмжих нэмэлт төсөв батлах магадлал нэмэгдэж, ирэх онд дэлхийн эдийн засаг сэрг...

ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧУУЛГАН 2021 ОНД V/18 СИНГАПУРТ БОЛНО

Швейцарын Давос хотноо жил бүр болдог Дэлхийн эдийн засгийн чуулган 2021 онд Сингапурт зохион байгуу...

ИРЭХ ОНД ТӨСВИЙН АЛДАГДАЛ 2,2 ИХ НАЯД ₮ БАЙХААР БАТЛАГДСАН

Ирэх онд төсвийн алдагдал 2.2 их наяд төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1 хувьтай тэнцэ...

БАНКУУДАД РЕПО АРИЛЖААГААР УРТ ХУГАЦААТАЙ САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОЛОО

Монголбанкны  Мөнгөний бодлогын хороо 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 5 дугаар тогтоол, 11 дүг...

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙТ ЭКСПОРТ 20 ХУВИАР БУУРЧЭЭ

Монгол улсын нийт экспорт арваннэгдүгээр сарын 29-ний байдлаар 5372,1 сая ам.долла...

МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ, ВАКЦИН

Монгол Улсын эдийн засгийг 38 их наяд төгрөг гэвэл онцгой байдлын 0 зогсолтын өртөг дунджаар өдө...

МОНГОЛБАНК БОДЛОГЫН ХҮҮ ТҮҮХЭН ДООД ТҮВШИНДЭЭ ХҮРЛЭЭ

"Мөнгөний бодлогын хорооны мэдэгдэл Бодлогын хүү, заавал байлгах нөөцийн хувийг бууру...

ДЭЛХИЙН БАНКНААС 50,6 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН ЗЭЭЛ АВЧ ВАКЦИНД ЗАРЦУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА

Манай улс Дэлхийн банканд хандан, 50.6 сая ам.долларын зээл авч, вакцинд зарцуулахаар төлөвлөж байга...

КОВИД-ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭР

Монгол Улсын Засгийн Газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр хуралдаж бүх нийтийн бэлэн байдлы...

ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНД ХЭРХЭН ХЯЛБАРААР ОРОЛЦОХ ВЭ

Бид Харилцагч та бүхэндээ илүү хялбараар дэлхийн хаанаас ч манай онлайн үйлчилгээг авах боломжийг ол...

АНХНЫ ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС БҮРТГЭГДЛЭЭ

Инвескор актив ТЗК нь автомашины зээл багцалсан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зөвшөөрлий...

“ЛЭНДМН БОНД”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

БИД ТАНД 17 ХУВИЙН ӨГӨӨЖ ХҮРТЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА. ТА БОНДЫН  ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЭНД Д...

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН 17% ХҮҮТЭЙ НЭЭЛТТЭЙ БОНД ГАРЛАА

👋 ФИНТЕК САЛБАРЫН ХАМГИЙН АНХНЫ НЭЭЛТТЭЙ БОНДЫГ “ЛЭНДМН ББСБ” ХК МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ДЭЭР ГАРГАЛ...

АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЛЭЭ

Танд тодруулах зүйл гарвал бидэнд хандаарай. Холбогдох утас : 7731-0262 И-мэйл : info@...

Хувьцааны ногдол ашгийг зөвхөн ҮЦТХТ-р дамжуулан олгодог боллоо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны нэгдүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралын 28 дугаар тогтоол...

Turquoise Hill Resources (NYSE: TRQ) Оюу Толгой компанийн 2019 оны 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тойм тайлан

TRQ report 2019 III <--- Энд дарж орно уу “Оюу толгой” ХХК нь Монгол улсын хамгийн том зэс, алтн...

Хувьцаат компани болсон Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны 3 дугаар улирлын санхүүгийн үзүүлэлтүүд

ADB_LEND_INV_2019 III улирлын санхүүгийн үзүүлэлтүүд  <-- Энд дарж орно уу  Эрхэм харилцагч та...

Mongolia Mining Corporation (HK.0975) компани хувьцаагаа нэгтгэнэ

Хувьцаа нэгтгэх тухай Mongolia  Mining Corporation  (HK.0975) компани 2019 оны 8 сарын 22-ны өдри...

ТА ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНСТАЙ ЮУ?

⬇️Та манайд үнэт цаасны данс нээлгэснээр⬇️ ➖ Эрдэнэс-Тавантолгойн 1072 ширхэг хувьцааг баталгаажуул...

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2019.03.12-НД ЭХЭЛНЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр ирүүлсэн 1/820 тоот албан бичгий...

“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн хувьцааны олон нийтийн захиалга 106.3 хувь болж, давж биеллээ.

Хувьцааны захиалга дуусахад ердөө 1-хэн хоног үлдлээ. "Ард Кредит ББСБ" ХК-ийн үнэт цаасны анхдаг...

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХИАЛГЫН ХУГАЦААГ 17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д шинээр бүртгэгдсэн "Ард Кредит ББСБ" ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах...

IPO өнөөдрийн байдлаар 80 орчим хувийн захиалгын биелэлттэй явж байна.

Манай IPO өнөөдрийн байдлаар 80 орчим хувийн захиалгын биелэлттэй явж байна. Анхдагч зах зээлийн зах...

Өнөөдөр Сэнтрал тауэр-т IPO үнэт цаасны танилцуулга #ҮНЭТӨЛБӨРГҮЙ болно.

2/27-н буюу өнөөдөр Сэнтрал тауэр салбар дээр 18:30 цагаас Олон нийтэд зориулсан хөрөнгийн зах зээли...

АРД КРЕДИТ-ЫН IPO-ТОЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ БАЙНА.

Ард Кредит-ын "Сэнтрал тауэр салбар" дээр яг одоо манай мэдээлэлийн ажилтан IPO-ийн талаар дэлгэрэнг...

Ард Кредитын хувьцааг хэрхэн захиалах вэ?

Ард Кредитын хувьцааг хэрхэн захиалах вэ? Хувьцааны анхдагч зах зээлийн захиалга 2 сарын 18-а...

IPO ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУРГАЛТ БОЛНО.

IPO-ийн захиалга 2/18-3/01-ний өдрүүдэд үргэлжлэх бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор 2/23 өдөр Шангрила сал...

“Ард Кредит” ББСБ-ын хувьцаа анхдагч зах зээл дээр арилжаалагдаж байгаатай холбоотойгоор Бямба, Ням гаригт 10-18 цагийн хооронд ажиллана.

"Ард Кредит" ББСБ-ын хувьцаа анхдагч зах зээл дээр арилжаалагдаж байгаатай холбоотойгоор Бямба, ...

II/19-НИЙ БАЙДЛААР 24 ХК НОГДОЛ АШИГ ОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ШИЙДВЭРЭЭ ГАРГАСАН БАЙНА

Хоёрдугаар сарын 19-ний байдлаар 24 хувьцаат компани ногдол ашиг олгохтой холбоотой шийдвэрээ гаргаж...

АРД КРЕДИТ ББСБ 5 САЯ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ БОСГОЛОО.

Ард Кредит нь Япон улсын Крауд Кредит Сан-тай хамтран ажиллах санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурсн...

Ард Кредит ББСБ олон нийтэд зориулсан танилцуулгаа маргааш буюу 2 сарын 20нд хийнэ.

  Ард Кредит ББСБ нь хувьцааны арилжаа эхэлсэнтэй холбогдуулан 2 сарын 20нд 18:30 цагт "...

I САРД ШИВЭЭХҮРЭНГИЙН НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТ ГАШУУНСУХАЙТЫНХААС ДАВЛАА

Нэгдүгээр сард Шивээхүрэн-Сэхэ боомтын нүүрсний экспорт хамгийн том боомт болох Гашуунсухайт-Ганцмод...

ГШХО ӨМНӨХ ОНООС 422 САЯ АМ.ДОЛЛАРААР ӨССӨН Ч УУЛ УУРХАЙ, МЕГА ТӨСЛҮҮДЭД ТӨВЛӨРЧЭЭ

2018 онд Монгол Улсад нэг тэрбум 867 сая ам.долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн тухай Т...

ЮАНИЙН ХАНШ ЧАНГАРЧ, БНХАУ-ЫН ГВАН СҮҮЛИЙН НЭГ ЖИЛД БАЙГААГҮЙГЭЭР ӨСӨВ

БНХАУ-ын гадаад валютын албан нөөц нэгдүгээр сард 15.2 тэрбум ам.доллароор өсөж, 3.08 их наяд ам.дол...

МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ХОРОО НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ШАЛТГААНТАЙ ИНФЛЯЦИД ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ЭСЭХЭЭ III САРД ШИЙДНЭ

Төв банк нийлүүлэлтийн шалтгаантай инфляцид хариу үйлдэл үзүүлэх эсэхээ гуравдугаар сард болох Мөнгө...

ЛОНДОН ЦААШИД “САНХҮҮГИЙН ГОЛ ТӨВ” БАЙХ БОЛОМЖ ХУМИГДАЖ ЭХЛЭВ

Санхүүгийн болон хөрөнгийн зах зээлд голлох үүрэгтэй хоёр том компани Их Британиас гарахаар боллоо. ...

АНУ, БНХАУ-ЫН ХУДАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭЭНД ТӨДИЙЛӨН АХИЦ ГАРАХГҮЙ БАЙНА

АНУ, БНХАУ худалдааны асуудлаар Бээжин хотноо дунд түвшний хэлэлцээ хийснээс хойш АНУ-ын Ерөнхийлөгч...

МОНГОЛ УЛСАД БАНК, САНХҮҮГИЙН САЛБАР ҮҮСЭЖ, ХӨГЖСӨНИЙ 95 ЖИЛИЙН ОЙГ УГТАЖ “БАНКНЫ ХӨГЖИЛ -95 ЖИЛ” АЯН ЗАРЛАЛАА

2019 онд Монгол Улсад банкны салбар үүсэж хөгжсөний 95 жилийн тохиож байгаа бөгөөд 6 дугаар сарын 2 ...

БНСУ-ЫН ДНБ IV УЛИРАЛД 1 ХУВИАР ӨСӨВ

2018 оны IV улиралд БНСУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өмнөх улирлаас нэг хувиар өссөн нь шинжээчдий...

ОУВС 2019 ОНЫ ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН ТААМГАА 3.5 ХУВЬ БОЛГОН БУУРУУЛЛАА

Олон Улсын Валютын Сан 2019 оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн өмнөх таамаг 3.7 хувийг дахин бууруул...

ЗАСГИЙН ГАЗАР 2021, 2022 ОНД ТӨЛӨГДӨХ БОНДЫН ТӨЛБӨРҮҮДИЙГ ТӨЛӨХӨД БЭЛЭН ҮҮ

Засгийн газрын өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг 2019 онд 55.3 хувь болгож, энэ оны түв...

Иргэдэд олгосон төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2.2 нэгж хувиар буурчээ

Иргэдэд олгосон төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү оны эхнээс 2.2 нэгж хувиар буурч, долоодугаар ...

БНХАУ-ЫН ГАЗРЫН ТОС ОЛБОРЛОГЧ КОМПАНИУДЫН АШИГ ОГЦОМ ӨСӨӨД БАЙНА

Олон улсын зах зээлд газрын тосны ханш өссөнтэй холбоотойгоор БНХАУ-ын газрын тос олборлогч компаниу...

Энэ оны хоёрдугаар улиралд банкнаас бусад санхүүгийн салбарууд өсөлттэй ажиллалаа

Санхүүгийн зохицуулах хороо өнөөдөр банкнаас бусад санхүүгийн салбарт гарсан өөрчлөлтийн талаа...

ОУВС-ГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЭНЭ ОНД 836 САЯ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ АВНА

Манай улс ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т хамрагдаж буй. Хөтөлбөрийн IV шатны үнэлгэ...

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫГ БАРИХ АЖИЛ ЭХЛЭВ

Монгол Улсын Засгийн газраас өнгөрсөн 5-р сард Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замыг концессын ...

Зэсийн зах зээл 50 мянган тоннын илүүдэлтэй байна

Зэсийн нийлүүлэлт эрэлтээ давж, илүүдэл нь 50 мянган тоннд хүрснийг Дэлхийн зэсийн судалгааны групп ...

ОЛОН УЛСЫН ИННОВАЦИЙН ИНДЕКСЭЭР МОНГОЛ УЛС 53-Т ЖАГСЧЭЭ

Олон улсын инновацийн индекст Монгол Улс 35.9 оноогоор 53-т жагссан байна. Тайланд Монгол Улсад техн...

2018 оны эхний улиралд Хятадын ДНБ 6,8 хувиар өсчээ

Даваа гарагт Хятадын үндэсний статистикийн газраас гаргасан тоо баримтаас үзэхэд 2018 оны эхний улир...

АХБ зам сайжруулах, засварын төсөлд зарцуулах 60 сая ам.долларын зээл баталлаа

Азийн Хөгжлийн банк Монгол Улсын 311 км замыг сайжруулах, зам засварын төсөлд зарцуулах 60 сая ам.до...

Төв банк: ГВАН 3.26 тэрбум ам.долларыг давж, сүүлийн 5 жилийн дээд түвшинд хүрээд байна

Тавдугаар сард Монгол Улсын гадаад валютын албан нөөц 3.26 тэрбум ам.долларт хүрч, 2013 оны тавдугаа...

ААНОАТ-ын тухай хуульд уул уурхайн компаниудтай холбоотой хоёр гол зохицуулалтыг тусгаад байна

УИХ-аас хууль санаачлагчид буцаагаад байсан ААНОАТ-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Засгийн га...

Д.Тэрбишдагва: “Оюу Толгой”-ийн асуудлыг УИХ-аар яаралтай хэлэлцүүлэх санал өгсөн

“Оюу Толгой”-ийн гэрээний хэрэгжилтийн хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг 1500 гаруй материал судалж, нэг...

Германы бизнесийн итгэлийн индекс буурахад АНУ-ын худалдааны бодлого нөлөөлөв

Германы бизнесийн итгэлийн индекс сүүлийн долоон сар дараалан буурч, 105.1 нэгж боллоо. Энэ нь сүүли...

БНСУ, БНАСАУ эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх асуудлаар уулзалтууд хийнэ

БНСУ, БНАСАУ эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр энэ долоо хоногт хэд хэдэн уулзалт,...

БНХАУ: Европын Холбоотой худалдааны системээ хамгаалах тохиролцоонд хүрсэн

БНХАУ-ын Ерөнхийлөгч Ши Жиньпиний Эдийн засгийн зөвлөх Лью Хэ "БНХАУ Европын Холбоотой худалдааны си...

САНГИЙН ЯАМ: “ИХ ТҮМЭН САНААЧИЛГА” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСЛҮҮДИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛНЭ

Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн “Их түмэн санаачилга” хөтөлбөрийн хүрээнд экспорт-импортын банкнууд Монг...

ЗГ: ҮНЭЛГЭЭГ ШИНЭЧИЛСНЭЭР ГАЗАР ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРНО

Засгийн газрын хуралдаанаар газрын үнэлгээний бүс, суурь үнэлгээ, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоог...

“ТАВАНТОЛГОЙ”-ИЙН ОРДЫГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН БАРИВ

“Тавантолгой”-ийн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай төслийг Засгийн газар УИХ-д өргөн барил...

“ХУДАЛДААНЫ ДАЙН”-ААС ҮҮДЭН “DAIMLER”-ИЙН АШГИЙН ТААМАГ БУУРЛАА

Германы автомашин үйлдвэрлэгч “Daimler” компани энэ онд олох ашгийн таамгаа буурууллаа. Хоёрхон сары...

АНУ-ЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН САЛБАРТ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА

АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл нэмэгджээ. Калифорни мужид төв...

ОЮУ ТОЛГОЙН АСУУДЛААР МАРГААН ДАГУУЛСАН ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ БУЦААЛАА

“Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтл...

ОУВС: 2023 ОНД АНУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ 1.4 ХУВЬ БОЛЖ БУУРНА

АНУ-ын эдийн засаг 2018 онд 2.9 хувиар, 2019 онд 2.7 хувиар өснө гэж Олон Улсын Валютын Сан таамагла...

Moody’s: Монгол Улсын татварын шинэчлэл бүтцийн өөрчлөлттэй нүүр тулж байна

Ази, Номхон далайн орнуудад хийгдэж буй татварын шинэчлэл нь төсвийн орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэ...

Н.Баяртсайхан: Банкнууд өөрийн хөрөнгөө хангаж чадвал Дахин хөрөнгөжүүлэх хуулийг хэрэглэх шаардлагагүй

Арилжааны банкнууд 2018 ондоо багтааж өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх бүрэн бололцоотой гэж Монголбанк м...

Монголбанк: Бага дүнтэй гүйлгээний “Автомат клиринг хаус” буюу “ACH+” систем нэвтрүүлнэ

Банк хоорондын бага дүнтэй гүйлгээний системийг сольж, олон улсын стандартад нийцсэн "Автомат клирин...

Дональд Трампын засаг захиргаа АНУ-д оруулах БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж магадгүй

Дональд Трампын засаг захиргаа БНХАУ-ын бизнесүүдийн АНУ-д хийх хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлахаар төл...

ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛ ЗОХИСТОЙ ХЭМЖЭЭНЭЭС 6-7 НЭГЖ ХУВИАР ӨНДӨР БАЙНА

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр банкны систем дэх чанаргүй зээл дөрөвдүгээр сарын байдлаар...

Николас Мадуро Венесуэлийн Ерөнхийлөгчөөр дахин сонгогдлоо

Венесуэлийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд социалист удирдагч Николас Мадуро ялалт байгуулсан талаар тус у...

“Apple”-ийн эзэмшил дэх компанийн бондын хэмжээ буурав

"Apple"-ийн эзэмшил дэх компанийн бондын хэмжээ 2013 оноос хойш анх удаа буурсан байна. Энэ нь АНУ-д...

FLIPKART: КОМПАНИЙНХАА 75 ХУВИЙГ “WALMART”-Д ХУДАЛДАНА

Энэтхэгийн цахим худалдааны тэргүүлэх групп “Flipkart”-ийн удирдлагууд компанийнхаа 75 хувийг “Walma...

Аргентины Төв банк бодлогын хүүгээ 40 хувь болгож нэмэгдүүлэв

Аргентин улсын Төв банк бодлогын хүүгээ 40 хувь болгож нэмэгдүүлсэн байна. Тус улсын үндэсний мөнгөн...

Үүлэн тооцооллын бизнес “Amazon”-ийн ашиг өсөхөд нөлөөлөв

Оны эхний улиралд “Amazon”-ийн ашиг хоёр дахин өсөж, 1.6 тэрбум ам.доллар хүрлээ. Ийнхүү тус компани...

Литийн нийлүүлэлтийн 20 хувийг дангаар бүрдүүлдэг “SQM” олборлолтоо 2-4 дахин нэмэгдүүлнэ

Чилийн “SQM” компани цахилгаан автомашин үйлдвэрлэлийн гол түүхий эд болох литийн нийт нийлүүлэлтийн...

“Glencore”-ийн эзэмшлийн “Katanga Mining” кобальт үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлнэ

“Glencore”-ийн эзэмшдэг “Katanga Mining” компани кобальт үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлэхэд ойрхон ...

БНАСАУ цөмийн туршилтаа зогсоосныг АНУ, БНХАУ таатай хүлээн авав

БНАСАУ цөмийн зэвсгийн зорилтдоо хүрсэн тул атомын зэвсэг, тив алгасагч баллистик пуужингийн туршилт...

ОУВС: “ХУДАЛДААНЫ ДАЙН” ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТ ХОР ХӨНӨӨЛТЭЙ

Олон Улсын Валютын Сан болон Дэлхийн банк эдийн засгийн байдлыг үнэлдэг жил тутмын уулзалтаа хийлээ....

Монголд ирэх Франц, Солонгос жуулчдын тоо өсжээ

Энэ оны I улиралд улсын хилээр орсон жуулчдын тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 11 хувиар нэмэгдэж, 70 мянга...

Гашуунсухайт-Ганцмод боомтоор өдөрт 1000 гаруй автомашин хил нэвтэрч байна

БНХАУ-ын талын Ганцмод боомтоор нүүрс тээвэрлэж байгаа автомашинуудыг нэвтрүүлэх гарцыг гурав болгон...

BI: Газрын тосны нийлүүлэлтийн илүүдэл арилсан ч гарц танах хөтөлбөр цаашид ч үргэлжилнэ

OPEC-ийн гишүүн болон гишүүн бус орнуудын сайд нар Саудын Арабт уулзаж, гарц танах хөтөлбөрийн хэрэг...

IMF issues warning on global debt

The International Monetary Fund says that high global debt is a concern. In a new report, the I...

LME: Кобальтын ханш 2016 оны эхэн үеэс хойш 300 хувиар өсөөд байна

Кобальтын салбарт тэргүүлэгчдийн нэг “Cobalt 27 Capital” компани БНХАУ-ын томоохон компаниудад урт х...

Иенийн ханш өндөр байгаагаас Японы экспорт төдийлөн өссөнгүй

Япон улсын гадаад худалдааны тэнцэл гуравдугаар сард 797.3 тэрбум иен буюу 7.4 тэрбум ам.долларын аш...

Монголбанк: Макро эдийн засгийн тогтвортой орчин бол зээлийн хүүг бууруулах суурь нөхцөл

УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороо банкны зээлийн хүүг бууруулах асуудлаар тогтоолын төсөл хэлэлцэж,...

Монголбанк 2017 онд 176.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ

Монголбанк 2017 онд 176.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Ингэснээр 2012-2016 онд хуримтла...

БНХАУ-ын экспортын үзүүлэлт улирлын чанартай худалдан авалтын нөлөөгөөр савлаж байна

Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд тасралтгүй өсөөд байсан БНХАУ-ын экспорт гуравдугаар сард 2.7 хувиар бу...

“Стандарт ноос” компани энэ онд 300 тонн ноос бэлтгэнэ

“Стандарт ноос” компани энэ онд малчдаас нийт 300 тонн ноос бэлтгэхээр төлөвлөөд байна. Тус компани ...

ҮСХ: Татварын нийт орлого I улиралд 25.5 хувиар өсөж, 1.6 их наяд төгрөг боллоо

Татварын нийт орлого I улиралд 25.5 хувиар өсөж, 1.6 их наяд төгрөг болсон талаар Үндэсний статистик...

Дэлхийн банк: 2018 онд Монгол Улсын ДНБ 5.3 хувиар өсөх төлөвтэй байна

Дэлхийн банкны таамгаар эдийн засгийн өсөлт бага зэрэг нэмэгдэж энэ онд 5.3 хувьд хүрэх хүлээлттэй б...

Инфляцийн жилийн өсөлт саарав

Хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлэгдсэн жилийн инфляцийн түвшин улсын хэмжээнд гуравдугаар сард 6...

ҮСХ: Нүүрсний экспорт I улиралд жилийн өмнөхөөс 4.9 хувиар буурлаа

Гадаад худалдааны тэнцэл оны эхний улиралд 351.9 сая ам.долларын ашигтай гарсан байна. Энэ нь өмнөх ...

“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 30.55 сая ам.долларын санхүүжилт орж ирлээ

Олон Улсын Валютын Сангийн Захирлуудын зөвлөл гурав дахь шатны үнэлгээний дараа Монгол Улсад 30.55 с...

“Alibaba” компани “Ele.Me”-ийг эзэмшилдээ авлаа

БНХАУ-ын “Alibaba” компани хүнс хүргэлтийн "Ele.Me" старт-ап компанийг бүрэн эзэмшилдээ авсан байна....

Монголбанк: III сард иргэд, байгууллагаас 734 кг алт худалдан авсан

Монголбанк энэ оны гуравдугаар сард иргэд, байгууллагаас нийт 734 кг алт худалдан авсан гэдгээ мэдэг...

Хоёр Солонгосын удирдагчид цэрэггүй бүсэд уулзана

Хоёр Солонгосын сайд нарын түвшний уулзалтаар БНАСАУ-ын удирдагч Ким Чен Ун, БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Мун...

“Rio Tinto” нүүрсний бизнесээс гарав

“Rio Tinto” компани долоо хоногийн дотор дөрвөн тэрбум ам.долларын хэлцэл хийснээр нүүрсний бизнесээ...

МЦХ: “Кореа телеком”-ийн хувьцаа 2018 онд Төрийн мэдэлд бүрэн шилжинэ

14 тэрбум төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээтэй “Монголын цахилгаан холбоо” компанийн хувьцааны ханш он г...

И Ган: БНХАУ санхүүгийн салбараа илүү нээлттэй болгох бодлого баримтална

БНХАУ-ын Төв банкны тэргүүн И Ган "БНХАУ цаашид санхүүгийн салбараа илүү нээлттэй болгоно" гэдгийг о...

Rio Tinto” нүүрсний бизнесээс татгалзсаар байна

“Rio Tinto” групп 2014 оноос хойш нийт 6.5 тэрбум ам.долларын нүүрсний бизнесээ худалдаад байна. Хам...

“Chalco” компани 217.9 сая ам.долларын цэвэр ашигтай ажиллажээ

Хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлээр БНХАУ-д тэргүүлэгч “Chalco” компани 2017 онд 217.9 сая ам.долларын цэвэ...

АНУ: ЕХ болон Канад, Мексик тэргүүтэй 6 улсыг хөнгөн цагаан, гангийн татвараас чөлөөллөө

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Европын Холбоо болон бусад зургаан улсыг ган, хөнгөн цагааны импорт...

Английн Төв банк бодлогын хүүгээ 0.5 хувьд хэвээр үлдээлээ

Энэ долоо хоногт дэлхийн тэргүүлэх Төв банкнууд зах зээлд нөлөөлөхүйц бодлого, шийдвэрүүдээ танилцуу...

Европын Холбоо технологийн салбарын томоохон компаниудын татварыг нэмж магадгүй

Европын Холбоо технологийн салбарын томоохон компаниудын татварыг нэмэгдүүлж магадгүй байна. Хэрэв э...

Glencore: Кобальтын бусад ордоо БНХАУ-д худалдахад бэлэн байна

БНХАУ-ын кобальтын орд эзэмшлийн хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлж, Европын орнууд цахилгаан автомашин ү...

“Tencent Holdings”-ийн цэвэр ашиг хоёр дахин өсөж 20.8 тэрбум юань хүрчээ

БНХАУ-ын "Tencent Holdings" компанийн борлуулалтын орлого 2017 оны IV улиралд жилийн дүнгээр 51 хуви...

Холбооны Нөөцийн банк бодлогын хүүгээ 25 суурь нэгжээр нэмлээ

Холбооны Нөөцийн банк бодлогын хүүгээ 25 суурь нэгжээр нэмж, 1.75 хувьд хүргэлээ. Энэ нь сүүлийн 10 ...

World Economics: Монголын борлуулалтын менежерүүдийн индекс өсөлтийн бүсэд шилжлээ

Сүүлийн дөрвөн сард уналт ажиглагдаж байсан Монголын борлуулалтын менежерүүдийн индекс III сард өсөл...

Glencore: Австрали дахь хоёр уурхайн “Rio Tinto”​-ийн эзэмшлийг 1.7 тэрбум ам.доллараар худалдан авна

"Glencore" компани "Rio Tinto"-оос Австрали дахь "Hail Creek" нүүрсний уурхайн 82 хувийг, "Valeria" ...

TRQ: “Оюу Толгой”-ийн гүний уурхайн V босоо амны нэвтрэлт эцсийн гүнд хүрсэн

“Оюу Толгой”-ийн гүний уурхайн V босоо амны нэвтрэлтын ажлыг гүйцэтгэж, эцсийн гүн буюу 1178 метрийн...

Ши Жиньпин 100 хувийн саналаар улиран сонгогдлоо

13 дахь удаагийн сонгуулийн Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн их хурлын анхдугаар чуулганы төлөөлөгчид...

ҮСХ: Уул уурхайн бус салбар экспортын орлогын 18 хувийг бүрдүүлж байна

2016 онд баталсан Экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн дагуу энэ онд экспортын орлогын 30 хувийг уу...

Олон улсын эрэлт БНХАУ-ын эдийн засагт эерэгээр нөлөөлж байна

БНХАУ-ын эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд оны эхний хоёр сард шинжээчдийн таамгаас давсан эерэг үзүүлэл...

BI: 2018 онд БНХАУ-ын гангийн үйлдвэрлэл буурч магадгүй

2017 оны турш өсөлттэй байсан БНХАУ-ын гангийн үйлдвэрлэл 2018 онд буурч магадгүй гэж “Bloomberg Int...

Бодлогын хүүгийн шийдвэр ба хүлээлт

Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн хурлаар энэ сард Төв банкны бодлогын хүүг өөрчлөхгүй гэж “Bloomberg”-ийн...

МХБ: 115 ХК санхүүгийн тайлангаа ирүүлсэн

Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 115 хувьцаат компани 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланга...

Шинзо Абэ Сангийн сайдаа буруутгав

Япон улсын Ерөнхий сайд Шинзо Абэгийн эхнэрийн холбогдсон хэргийн бичиг баримтад Сангийн яам засвар ...

БНСУ: Дональд Трамп, Ким Чен Ун нар V сард уулзана

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп БНАСАУ-ын удирдагч Ким Чен Уны дээд түвшний уулзалт хийх хүсэлтийг ...

Rio Tinto: West Angelas уурхайд автомат жолоодлоготой хүнд даацын автомашинууд ашиглана

Дэлхийн уул уурхайн хоёр дахь том компани “Rio Tinto” групп энэ жилээс West Angelas уурхайдаа автома...

Европын Төв банк бодлогын хүүгээ 0.25 хувьд хэвээр үлдээлээ

Европын Төв банк бодлогын хүүгээ 0.25 хувьд хэвээр үлдээх шийдвэр гаргалаа. Үүнээс гадна шаардлагата...

Credit Suisse: Японы эдийн засгийн өсөлт саарах эрсдэлтэй байна

Японы эдийн засгийн өсөлт I улиралд саарах эрсдэлтэй байгааг “Credit Suisse”-ийн шинжээчид онцоллоо....

Хөнгөн цагаан, гангийн импортод гаалийн тариф тогтоох шийдвэрт Доналтд Трамп гарын үсэг зурлаа

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп ган болон хөнгөн цагааны импортод гаалийн тариф тогтоох шийдвэрт га...

Металлуудад гаалийн татвар ногдуулах Дональд Трампын шийдвэр ямар нөлөөтэй вэ

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп ган, хөнгөн цагаан үйлдвэрлэгч дотоодын компаниудаа хамгаалах зорил...

ЕВРОПЫН ХОЛБОО ТЕХНОЛОГИЙН КОМПАНИУДЫН ОРЛОГОД НОГДУУЛАХ ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ЗАРЛАНА

Европын Холбоо дэлхийн томоохон технологийн компаниудын орлогод ногдуулах татварын хэмжээг энэ сард ...

Fitch: Монголын Алт Корпорацийн бонд гаргах явц хойшилсон

Монголын Алт Корпораци Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк болон Германы Хөрөнгө оруулалтын корпор...

АНУ-ын ДНБ 2.5 хувиар өслөө

Дэлхийд тэргүүлэх эдийн засагтай АНУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017 оны IV улиралд 2.5 хувиар өс...

Норвегийн баялгийн сангийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж түүхэн дээд түвшиндээ хүрчээ

Нэг их наяд ам.долларын хөрөнгөөр дэлхийд I бичигддэг Норвегийн баялгийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ...

БНХАУ-ын аж үйлдвэрийн салбарын худалдан авагч менежерүүдийн индекс буурав

БНХАУ-ын аж үйлдвэрийн салбарын худалдан авагч менежерүүдийн индекс 2018 оны хоёрдугаар сард 50.3 нэ...

10 ХК ногдол ашиг хуваарилна

10 хувьцаат компани 2017 оны цэвэр ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашгаа тараахаа зарлаад байн...

Credit Suisse: Австралийн компаниуд өндөр ашигтай ажиллах магадлалтай байна

Австралийн компаниуд сүүлийн 15 жилд цөөн хэдэн удаа л өндөр ашигтай ажилласны нэг нь энэ улиралд то...

Монголбанк: Дотоодын банкны систем төлбөрийн чадварын хувьд “Тогтвортой байна”

Активын чанарын үнэлгээгээр дотоодын банкны систем төлбөрийн чадварын хувьд "Тогтвортой байна" гэж д...

2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр ДНБ өмнөх оноос 5.1 хувиар өслөө

2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өмнөх оноос 5.1 хувиар өсөж, 16.9 их ная...

ОХУ-ын Төв банк бодлогын хүүгээ 7.5 хувь болгож бууруулав

ОХУ-ын Төв банк өнгөрсөн сард инфляц түүхэн доод түвшинд хүрсэнтэй зэрэгцээд бодлогын хүүгийн түвшнэ...

Deutsche Bank: Хоёрдогч зах зээлээс Монголын гадаад бондуудыг худалдаж авахад таатай үе ирлээ

"Deutsche" банкны Сингапур дахь салбарын шинжээч Вячеслав Шилин 2023 онд хугацаа нь дуусах "Гэрэгэ" ...

ЗГ: Монголыг ЕХ-ны “Хар жагсаалт”-аас хассан тухай албан бичгийг хүлээн авлаа

Манай улсыг татварын зорилгоор хамтарч ажилладаггүй улсуудын жагсаалтаас хассан тухай албан бичгийг ...

Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлт сүүлийн 12 жилийн хамгийн дээд хурдаар нэмэгдэв

Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлт сүүлийн 12 жилийн хамгийн дээд хурдаар нэмэгдлээ. Бүс нутгийн худалд...

ОУВС: Эерэг өөрчлөлтөө хадгалах нь чухал

Oлон Улсын Валютын Сан Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн гурав дах...

HSBC Holdings: Азийн хөгжиж буй орнуудын эдийн засагт АНУ илүү эрсдэл учруулж байна

Азийн хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг БНХАУ-аас хамаарал ихтэй ч АНУ-ын зах зээл илүү эрсдэл учруулж...

“Amazon”-ийн ашиг хоёр дахин өсөж, 1.8 тэрбум ам.долларт хүрэв

Дэлхийн хамгийн том интернет компани болох “Amazon” компани өнгөрсөн баярын улирлаар хоёр тэрбум орч...

Монголбанк: Арилжааны банкны хадгаламжийн хэмжээ 30 хувиар өссөн

2016 онд 8.5 их наяд төгрөгөөр хэмжигдэж байсан арилжааны банкны хадгаламжийн хэмжээ 2017 онд 30 гар...

“Apple”-ийн борлуулалт буурсан ч орлого нь өсөв

“Apple” компани 2018 оны санхүүгийн жилийн I улиралд 88.3 тэрбум ам.долларын орлоготой ажилласан бай...

Уул уурхайгаас бусад салбарын бүтээгдэхүүний экспортыг өсгөхөд анхаарах шаардлагатай гэв

ГЕГ-ын мэдээллээр 2017 онд манай улс 27 мянга 892 тонн махыг 137 тэрбум төгрөгөөр экспортолсон байна...

BMI Research: Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт энэ онд 5.5 хувь, ирэх онд 6.6 хувьд хүрнэ

“Fitch Group”-ийн харьяа "BMI Research" байгууллага БНХАУ, Зүүн Хойд Азийн эдийн засгийн төлөвийн та...

Chalco: Цэвэр ашиг 239 хувиар өсөж, 1.3 тэрбум юаньд хүрнэ

БНХАУ-ын Төрийн өмчит “Chalco” компанийн 2017 оны цэвэр ашиг 239 хувиар өсөж, 1.3 тэрбум юаньд хүрнэ...

БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн салбарын индекс 51.3 нэгж үзүүлэлттэй гарлаа

БНХАУ-ын аж үйлдвэрийн салбарын индекс нэгдүгээр сард шинжээчдийн таамгаас доогуур дүнтэй гарлаа. То...

SOMO: “Rio Tinto” групп “Оюу Толгой”-той холбогдох 700 сая ам.долларын татвараас зайлсхийсэн

“Үндэстэн дамнасан корпорацийн судалгааны төв" буюу “SOMO” хэмээх Нидерландын Төрийн бус байгууллага...

АНУ-ын Төв банк бодлогын хүүгээ хэвээр үлдээлээ

АНУ-ын Төв банк Жанет Йелленээр удирдуулсан сүүлийн хурлаараа бодлогын хүүг хэвээр үлдээх шийдвэр га...

Шууд хөрөнгө оруулалтын 79 хувь нь уул уурхайн салбарт оржээ

Өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээр манай улсын дотоодыг чиглэсэн багцын хөрөнгө оруулалтын нөлөөгөөр санхүүги...

Евро бүсийн эдийн засаг 2.5 хувиар өсжээ

Евро бүсийн эдийн засаг 2017 онд сүүлийн 10 жилд байгаагүй хурдаар өссөн байна. Тус бүсийн эдийн зас...

Moody’s: Монгол Улсын дунд хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг эрдэс баялгийн нөөц дэмжинэ

Монгол Улсын дунд хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг эрдэс баялгийн нөөц дэмжинэ гэж “Moody's” агентла...

Монголбанк: 2018 онд инфляц тогтвортой байна

Монголбанкны явуулсан инфляцын хүлээлтийн урьдчилсан судалгаагаар иргэдийн дийлэнх нь инфляцыг Төв б...

БНСУ-ын ДНБ жилийн дүнгээр 3.1 хувиар өсөв

БНСУ-ын эдийн засаг 2017 оны IV улиралд 2008 оноос хойших хамгийн тааруу үзүүлэлттэй гарлаа. Тус улс...

Европын Холбоо “Татварын асуудлаар хамтран ажилладаггүй орнуудын жагсаалт”-аас Монгол Улсыг хаслаа

Европын Холбооны гишүүн орнуудын Сангийн сайд нар мягмар гарагт Брюссель хотноо хуралдаж, “Татварын ...

ОУВС: 2018 онд дэлхийн эдийн засаг 3.9 хувиар өснө

“Дэлхийн эдийн засаг энэ онд сүүлийн долоон жилийн хамгийн өндөр хурдаар тэлнэ” гэдгийг Олон Улсын В...

“Moody’s” агентлаг Монгол Улсын урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийг ахиуллаа

Олон улсын зээлжих зэрэглэлийг тогтоодог “Moody’s” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг дээшлүү...

World Economics: Монголын борлуулалтын менежерүүдийн индекс 51.3 нэгжид хүрч өсөв

Монгол Улсын эдийн засгийн чиг хандлагыг тодорхойлох зорилготой борлуулалтын менежерүүдийн индекс эн...

Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2017 онд 10.5 тэрбум ам.долларт хүрчээ

Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2017 онд 10.5 тэрбум ам.долларт хүрсэн талаар ҮСХ мэдээллээ. Үүн...

ҮСХ: 2017 онд төсвийн алдагдал хоёр дахин буурч, 1.7 их наяд төгрөгт хүрсэн

2017 онд татварын орлого өссөний улмаас төсвийн алдагдал өмнөх оноос хоёр дахин буюу 1.9 их наяд төг...

2017 онд БНХАУ-ын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 7.9 хувиар өсжээ

БНХАУ-ын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт өнгөрсөн онд 7.9 хувиар өссөнөөр түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн...

БНХАУ нүүрсний олборлолтыг 2020 оноос өмнө 800 сая тонноор бууруулна

"Үзэсгэлэнт Хятад”-ыг байгуулах БНХАУ-ын Ерөнхийлөгч Ши Жиньпиний бодлого нүүрс олборлогчдыг байгаль...

БНХАУ-ын гадаад худалдааны ашиг өнгөрсөн сард 54.6 тэрбум ам.доллар болж өсжээ

БНХАУ-ын экспорт өнгөрсөн сард Bloomberg-ийн шинжээчдийн таамгаас давж 10.9 хувиар өссөн дүнтэй гарл...

S&P: Ази, Номхон далайн орнуудын зээлжих зэрэглэл ойрын хоёр жилд тогтвортой байна

Олон улсын үнэлгээний “S&P” агентлаг Ази, Номхон далайн орнуудын зээлжих зэрэглэл ойрын хоёр жил...

Bank of China: Алтны ханш 2018 онд унци нь 1400 ам.доллар хүрэх төлөвтэй байна

"Bank of China"-ийн тооцооллоор энэ онд алтны ханш үргэлжлэн өсөж унци нь 1400 ам.доллар хүрэх төлөв...

Евро бүсийн ажилгүйдэл 8.7 хувь болж буурчээ

Евро бүсэд ажилгүйдлийн түвшин 2009 оноос хойших хамгийн доод түвшиндээ хүрч буурлаа. Бүсийн хэмжээн...

“Hong Kong Exchanges & Clearing” арилжаагаа тэлэх зорилгоор зохицуулалтаа өөрчилж магадгүй

Хонконгийн Хөрөнгийн биржийн оператор "Hong Kong Exchanges & Clearing" компани арилжаагаа тэлэх ...

ҮЦТХТ: 2017 онд 19.5 мянган иргэн, ААН шинээр данс нээлгэсэн

2017 оны эцсийн байдлаар 19.5 мянган иргэн, аж ахуйн нэгж шинээр данс нээлгэсэн талаар Үнэт цаасны т...

Дэлхийн банк: 2018 онд Монгол Улсын эдийн засаг 3.1 хувиар өснө

Дэлхийн банк дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг нэмэгдүүлж, 2011 оноос хойших хамгийн өндөр хур...

2017 онд АНУ-д сар бүр дунджаар 173 мянган хүн шинээр ажилд оржээ

АНУ-ын шинээр ажилд орсон иргэдийн шинжээчдийн тоо таамгаас доогуур дүнтэй гарсан ч тус улсын ажилгү...

ЗГ: 500 сая ам.долларын “Чингис” бондын төлбөрийг барагдууллаа

Таван жилийн хугацаатай 500 сая ам.долларын “Чингис” бондын төлбөрийг бүрэн барагдууллаа. Өнгөрсөн о...

FED: Татварын шинэчлэлээр иргэдийн хэрэглээний зарцуулалт нэмэгдэж, хөрөнгө оруулалт өснө

АНУ-ын Төв банкны Бодлогын зөвлөл өнгөрсөн сарын 12-13-нд хийсэн хурлын тэмдэглэлээ танилцууллаа. Бо...

Канадын Тэтгэврийн хөрөнгө оруулалтын сан “TRQ”-ийн 233 мянга 400 хувьцааг зарлаа

Канадын Тэтгэврийн хөрөнгө оруулалтын сан “Turquoise Hill Resources”-ийн хувьцааны эзэмшлээ 3.5 хуви...

БНХАУ-ын Төв банк 2018 онд бодлогын хүүгээ гурван удаа өсгөх магадлалтай байна

БНХАУ-ын Төв банк 2018 онд бодлогын хүүгээ гурван удаа өсгөнө гэж "Bloomberg"-ийн шинжээчид таамагла...

Хятад нүүрсний олборлолтоо бууруулсаар байна

Хятадын Шаньдун муж нүүрсний олборлолтоо энэ онд 10.23 сая тонноор танахаар төлөвлөжээ. Агаарын бохи...

МХБ: 2017 онд анх удаа хувьцааны арилжаа бондын арилжааг давлаа

2017 оны 12 дугаар сард Монголын Хөрөнгийн биржид 22.1 сая ширхэг үнэт цаас 64.5 тэрбум төгрөгөөр ар...

Гадаад валютын улсын нөөц 3 тэрбум ам.доллар хүрлээ

Гадаад валютын улсын нөөц 2017 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар 3 тэрбум ам.долларт хүрч, оны эх...

Монголбанк 2017 онд 20.01 тонн алт худалдан авлаа

Монголбанк 2017 оны 12-р сард иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс 911.83 кг алт худалдан авснаар нийт алт худ...

Монгол Улс гадаад бондын хүүний төлбөрт 210 сая ам.доллар төлөх хүлээлттэй байна

Ирэх онд Монгол Улс гадаад бондын хүүний төлбөрт 210 сая ам.доллар төлөх хүлээлттэй байна. Энэ онд 6...

Японы инфляци 0.9 хувьтай байна

Японы инфляц 11 дүгээр сард 0.9 хувьтай гарлаа. Хэрэглээний үнэ өсөлтөө тасралтгүй хадгалсаар байгаа...

“Jiangxi Copper” Жанши муж дахь үйлдвэрлэлээ зогсоолоо

Зэс үйлдвэрлэлээр БНХАУ-д тэргүүлэгч “Jiangxi Copper” компани Жанши муж дахь үйлдвэрлэлээ бүрэн зогс...

БНХАУ ИРЭХ ОНД МӨНГӨНИЙ ТЭНЦВЭРТ БОДЛОГО БАРИМТАЛНА

БНХАУ-ын эрх баригчид жил бүр зохион байгуулдаг эдийн засгийн бодлогоо тодорхойлох хаалттай хурлаа ө...

МОНГОЛБАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГ 1.0 НЭГЖ ХУВИАР БУУРУУЛЖ, 11 ХУВЬ БОЛГОЛОО

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл баасан гарагт хуралдаж, бодлогын хүүг нэг нэгж хувиар бууруулж...

КОМПАНИУД “ТАВАНТОЛГОЙ”-ООС НҮҮРСЭЭ АЧИЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Тавантолгойн бүлэг ордод олборлолт хийж байгаа “Эрдэнэс Тавантолгой”, “Энержи Ресурс”, орон нутгийн ...

ЯПОНЫ ТӨВ БАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ ХЭВЭЭР ҮЛДЭЭЛЭЭ

Японы Төв банк богино хугацаат бодлогын хүүгээ -0.1 хувь, 10 жилийн хугацаатай Засгийн газрын бондын...

ҮСХ: I-XI САРД АЛТНЫ ЭКСПОРТ 540.7 САЯ АМ.ДОЛЛАР БОЛЛОО

Оны эхний 11 сард экспортод гаргасан алтны хэмжээ 540.7 сая ам.доллар болсон нь жилийн өмнөхөөс зург...

BLOOMBERG: 2018 ОНД ДУЛААНЫ БОЛОН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ХАНШ УНАХ ТӨЛӨВТЭЙ БАЙНА

“Bloomberg”-ийн шинжээчдийн судалгаагаар ирэх онд дулааны болон коксжих нүүрсний ханш унах төлөвтэй ...

АНУ-ЫН КОНГРЕСС КОМПАНИУДЫН ТАТВАР 35 ХУВЬ БАЙСНЫГ 21 ХУВЬ БОЛГОХЫГ ДЭМЖИВ

АНУ-д татвар бууруулах тухай хууль ирэх оноос хэрэгжиж магадгүй байна. Тус улсын татварын шинэчлэл С...

Коксжих нүүрс, төмрийн хүдрийн үнэ өсөв

Монголын эрдсийн голлох түүхий эд болох нүүрс, төмрийн хүдрийн үнэ дэлхийн зах зээл дээр өсөлттэй ба...

МОНГОЛ УЛСЫН ДНБ ИРЭХ ОНД 5.1 ХУВИАР ӨСНӨ ГЭЖ “BLOOMBERG”-ИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧИД ҮЗЭВ

“Bloomberg”-ийн эдийн засaгчдын үзэж байгаагаар 2018 онд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт дээд тал н...

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 11.8 ИХ НАЯД ТӨГРӨГТ ХҮРЧ ӨСӨВ

Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл оны эхний 11 сард урьдчилсан гүйцэтгэлээр 11.8 их наяд төгрөгт хүр...

ХААБ ФОРВАРД АРИЛЖААГ НЭВТРҮҮЛНЭ

Хөдөө аж ахуйн бирж үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл буюу анхны ноолуурын форвард арилжааг энэ мягмар гара...

ОУВС Ѳргѳтгѳсѳн санхүүжилтийн хѳтѳлбѳрийн хүрээнд 79.1 сая ам. долларын санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ.

Олон Улсын Валютын Сангийн захирлуудын зөвлөл “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн нэг болон хоёр...

Европын Төв банк түүхэн доод түвшинд байгаа бодлогын хүүгээ хэвээр үлдээлээ

"Европын Төв банк 2020 он болсон ч инфляцын зорилтдоо хүрч чадахгүй" гэж тус банкны тэргүүн Марио Др...

ХОЛБООНЫ НӨӨЦИЙН БАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ 0.25 ХУВИАР ӨСГӨЖ, 1.5 ХУВЬД ХҮРГЭЛЭЭ

Холбооны нөөцийн банк энэ онд бодлогын хүүгээ гурав дахь удаагаа өсгөх шийдвэр гаргалаа. АНУ-ын Төв ...

Банкны тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг эхэллээ

УИХ-аар энэ долоо хоногт банк санхүүгийн салбартай холбоотой гурван хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлг...

ҮСХ: Нүүрсний экспорт анх удаа 30 сая тонныг давав

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр, энэ оны эхний 11 сарын байдлаар Монгол улсын гадаад худал...

Moody’s агентлаг Монгол Улсын эдийн засгийн чадавхыг доогуур гэж үнэлэв.

Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл "CAA1” буюу “Тогтвортой" байгаа нь эдийн засаг өсөх боломж бололцоо өн...

ЛИНДСИ ГРЭМ: АНУ УМАРД СОЛОНГОСЫН ЭСРЭГ ДАЙН ЗАРЛАХААС ӨӨР АРГАГҮЙД ХҮРЧ МАГАДГҮЙ

“Хэрвээ Пхеньян хандлагаа өөрчлөхгүй бол” АНУ Умард Солонгосын эсрэг дайн зарлахаас өөр аргагүйд хүр...

Санхүүгийн салбараа олон тулгууртай болгосноор эдийн засгийг тэлнэ гэв.

Эдийн засгийн бодлогоо тодорхойлохдоо дэлхийн улс орнуудын сайн жишгээс суралцаж үндэсний давуу тала...

НҮБ-ын Ажлын хэсэг манай улсад ирнэ

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.Занданшатар өнөөдөр НҮБ-ын суурин ...

Д.ТРАМП: ПХЕНЬЯНТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ “ГАНЦХАН Л” АРГА БАЙНА

ВАШИНГТОН. /Ройтерс/. “Умард Солонгостой яриа хэлэлцээ хийх гэж олон жил хүчин чармайлт гаргасан б...

TOP 20

MSE A ИНДЕКС

MSE B ИНДЕКС

Вэб дизайн & Вэб сайтыг Safesoft Solution LLC хөгжүүлэв.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.