QPAY IPO ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол Улсын дижитал төлбөрийн системийн дэд бүтцийг амжилттай бүтээж банк, санхүү, худалдаа, үйлчилгээний салбарт QPay үйлчилгээг санал болгож буй Innovation Investment нь олон нийтэд НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ болохоор шийдвэрлэлээ. Тус компанийн үйл ажиллагааны онцлог, цар хүрээ, цаашдын төлөвлөгөөг та бүхэнд тоймлон танилцуулая. 1. Хамгийн өргөн сүлжээтэй төлбөр тооцооны үйлчилгээ Монгол улсын арилжааны 12 банкнууд, төрийн […]