2023 ОНД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙЖ ЭХЛЭХ 5 ШАЛТГААН

1. Хөрөнгийн үнэ цэнээ хамгаалах Өнөөдрийн тогтворгүй эдийн засгийн нөхцөл байдалд таны мөнгө үнэ цэнээ алдсаар байгаа бөгөөд ялангуяа гадаад, дотоод олон хүчин зүйлсээс ихээхэн хамааралтай байдаг манай улсад инфляцад өртөхгүй, хөрөнгийн үнэ цэнээ хамгаалах нь хамгийн чухал асуудлуудын нэг болоод байна. Жишээлбэл, 2022 оны 12 дугаар сард улсын хэмжээнд инфляцын түвшин 13.2% байсан гэдэг […]