“Эрдэнэс сольюшинс” ХК нийт гаргасан хувьцааныхаа 6 хувьтай тэнцэх энгийн хувьцааг нэмж гаргана.

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 11/2021 тоот тогтоолоор 10,077,100 ширхэг буюу нийт гаргасан хувьцааны 6 хувьтай тэнцэх энгийн хувьцааг нэмж гарган олон нийтэд санал болгон худалдахаар болсон байна. Олон нийтэд санал болгосон хувьцааны захиалга санал болгосон хувьцааны дүнгээс давсан тохиолдолд 5,536,868 ширхэг хувьцааг нэмж гаргахаар боллоо.

Ашигласан эх сурвалж: mse.mn

Түгээх:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin