ЯАГААД НЭЭЛТТЭЙ БОНДОД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ЁСТОЙ ВЭ?

Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь ашиг олох, хөрөнгөө өсгөх зорилгоор тодорхой нэг хөрөнгөд мөнгөө байршуулахыг хэлдэг. Хувьцаа, бонд, үл хөдлөх хөрөнгө, банкны хадгаламж зэрэг хөрөнгө оруулалтын олон хувилбар бий. Эдгээр нь бүгд өөр өөрсдийн давуу болон сул талтай.    Та бүхэнд өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын нэг төрөл болох НЭЭЛТТЭЙ БОНД гэж юу вэ? түүний онцлогууд бусад хөрөнгө оруулалтаас […]