Энэ оны хоёрдугаар улиралд банкнаас бусад санхүүгийн салбарууд өсөлттэй ажиллалаа


Санхүүгийн зохицуулах хороо өнөөдөр банкнаас бусад санхүүгийн салбарт гарсан өөрчлөлтийн талаар мэдээллээ. Тодруулбал, санхүүгийн зах зээлийн тоон үзүүлэлтүүдийн графикууд энэ оны II улиралд өссөн үзүүлэлттэй байна. Үнэт цаасны зах зээлийн нийт үнэлгээ  хоёрдугаар улиралд 65.9 хувиар өсч, 2.5 их наяд төгрөгт хүрчээ. Харин даатгалын салбар дахь нийт хөрөнгө 282.2 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Энэ 13 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.  Даатгалын компаниуд хоёрдугаар улиралд нөхөн төлбөрийн зардалд 29.2 тэрбум олгожээ. Нөхөн төлбөрт өгсөн мөнгөний 98.8 хувийг ердийн даатгалын компаниуд олгожээ.

ББСБ-ын нийт хөрөнгийн хэмжээ 1.14 их наяд төгрөгт хүрсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 33.6 хувийн өсөлт үзүүлжээ.  Үүний 74.1 хувь буюу дийлэнхийг зээлийн өсөлт бүрдүүлжээ. ББСБ-уудын өөрийн хөрөнгө нь мөн л 30 гаруй хувиар өсөж, 888.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна.  Харин нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 707.8 тэрбум төгрөгт хүрч жилийн өмнөхөөс 28.8 хувиар өсчээ.  Хадгаламж зээлийн хоршоодын нийт орлого 37.4 хувиар өсөж, 19.3 тэрбум төгрөг хүрсэн нь  сүүлийн 10 жилийн хамгийн дээд үзүүлэлт аж.

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо


2018-08-14
Вэб дизайн & Вэб сайтыг Safesoft Solution LLC хөгжүүлэв.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.