ОУВС-ГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЭНЭ ОНД 836 САЯ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ АВНА


Манай улс ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т хамрагдаж буй. Хөтөлбөрийн IV шатны үнэлгээг ОУВС-ийн Захирлуудын зөвлөл баталж, 36.91 сая ам.долларын санхүүжилт Монголбанкны дансанд орсон. Ингэснээр “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тус сангаас Монгол Улсад олгосон санхүүжилтийн дүн 184.55 сая ам.долларт хүрээд байна.

Тэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт сайн, төсвийн болоод гадаад валютын үзүүлэлтүүд зорилтоос давж биелсэн гэж дүгнэсэн ч чанарын буюу бүтцийн өөрчлөлтийн бодлого, төсвийн зөвлөл байгуулах зэрэг ажлыг тууштай хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзжээ. Мөн Монгол Улс гадаад дотоод гэнэтийн нөхцөл байдалд өртөмтгий хэвээр байгааг анхааруулсан байна.

“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд олон улсын банк санхүүгийн байгууллага болон донор орнуудаас 2017 онд Монгол Улсад нийт 728 сая ам.долларын санхүүжилт орж иржээ. Харин 2018 онд нийт 836 сая ам.долларын санхүүжилт хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа юм.

Эх сурвалж: Өдрийн сонин


2018-07-26
Вэб дизайн & Вэб сайтыг Safesoft Solution LLC хөгжүүлэв.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.