МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ЖУРМУУД ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА


“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн  “Арилжааны журам”-ын нэмэлт өөрчлөлт болон “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, “Үнэт цаасны индекс тооцох журам”-ын шинэчилсэн найруулгыг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хороо батламжиллаа.

Ийнхүү шинэчлэн найруулсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” нь үнэт цаасны давхар бүртгэлийн үйл ажиллагааны зохицуулалтыг сайжруулж, бүртгэлийн ажиллагааг олон улсын нийтлэг практиктай нийцүүлсэн бол  “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох журам“-д индексийн тооцоолуурыг нарийвчлан зохицуулж, ангиллын индекс тооцох зэрэг томоохон өөрчлөлүүдийг хийсэн. Мөн  ”Үнэт цаасны арилжааны журам”-д хаалтын ханшийг илүү бодитой тогтоох зорилгоор сүүлийн нэг цагийн арилжааны жигнэсэн дунджаар хаалтын ханшийг тогтоохоор тусгасан бөгөөд захиалгын шинэ төрлүүдийг идэвхжүүлэх зэрэг нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан юм.

Шинэчлэн найруулсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журмуудыг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг яаралтай хангаж 2018 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох журам“-д заасан ТОП-20 индексийн тооцооллын өөрчлөлт болон шинээр тооцох I ба  II ангиллын индексүүдийн тооцооллыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн нөхөж тооцохоор боллоо.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоолыг Энд дарж үзнэ үү.

“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ыг Энд дарж үзнэ үү.

“Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох журам”-ыг Энд дарж үзнэ үү.

“Арилжааны журам”-ыг Энд дарж үзнэ үү.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж


2018-02-12
Вэб дизайн & Вэб сайтыг Safesoft Solution LLC хөгжүүлэв.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.