ЛЭНД ХБҮЦ Мөнгөний үнэ цэнээ өсгөе

ЛЭНДМН ХБҮЦ-ний анхдагч зах зээлийн захиалга нь андеррайтер төвтэй явагдаж байгаа ба та бүхэн өөрийн үнэт цаасны компанитайгаа холбогдож захиалга байршуулах заавраа авна уу. Андеррайтер төвтэй явагдаж байгаа тул гар утасны аппликэйшн болон вебсайтаар дамжуулан захиалга байршуулахгүй юм. ЛЭНДМН ХБҮЦ-ийн анхдагч зах зээлийн захиалга нь 10 сарын 20-ны өдрөөс 10 сарын 26-ны өдрийг дуустал үргэлжлэх […]