MONPAY БОНДЫН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ

Монголын хамгийн анхны дижитал бонд болох Монпэй бондын эргэн төлөлт нь 2022 оны 11 сарын 16-нд хийгдэх болно. Монпэй гар утасны аппликэйшнээр худалдан авсан харилцагч нар дараах зааврын дагуу өөрийн монпэй дансанд бондын төлбөрийг авах боломжтой. Хэрэв монпэй аппликэйшн ашигладаггүй бол 11 сарын 16-аас хойш “Өлзий энд Ко Капитал ҮЦК” ХХК-ийн гар утасны аппликэйшнийг ашиглан […]